Type search keyword

Human resources


Ажилтан сонгон шалгаруулахад баримталдаг зарчим:

 • Шударга, нээлттэй, ил тод явуулна;
 • Шалгаруулалтыг явуулахдаа мэдлэг, туршлага, дадлагатай, ажил гүйцэтгэх өндөр ур чадвартай, банкинд мэдэгдхүйц хувь нэмэр оруулж чадах боловсон хүчнийг сонгоход бүхий л арга хэмжээг чиглүүлнэ;
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний биеийн байдал нь Банкны хэвийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөхгүй, банкинд хөдөлмөр эрхлэхэд саад болохооргүй буюу хөдөлмөрийн  нөхцөл нь харшилахгүй тохиолдолд тодорхой албан тушаалд сонгон шалгаруулж, тэдгээрийг хөдөлмөр эрхлэхийг дэмжинэ;
 • Банкны ажиллагсдад албан тушаал дэвших, сурч хөгжих, ажлын нөхцөлөө сайжруулах боломж олгох зорилгоор Банкинд шинээр бий болсон болон сул байгаа орон тоонд дотроосоо нэн тэргүүнд өрсөлдүүлэх бодлого баримтална.
Нэр
ХУУЛЬЧ
Үндсэн чиг үүрэг
Банкны эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, сайжруулах, бизнесийн үйл ажиллагаанд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, банкны хууль ёсны эрх ашгийг бусад байгууллагын өмнө төлөөлөх зэргээр банкны үйл ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд мэргэжлийн зүгээс дэмжлэг үзүүлэх.
Шаардлага
Боловсрол: Хууль зүйн ухааны бакалавр;

Мэргэжил: Эрх зүйч;

Мэргэшил: Иргэний эрх зүй, Компани болон банкны эрх зүй

Ур чадвар, хандлага: 

 • Албан харилцааны чадвартай, зөв боловсон харьцаатай;
 • Компьютерийн MS Office программын орчинд ажиллах чадвартай;
 • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй;
 • Баримт бичгийн төсөл боловсруулах, илтгэх, сургалт заах ур чадвартай;
 • Зөв хандлагатай, багаар ажиллах, багийн гишүүн болж ажиллах чадвартай;
 • Асуудалд хууль зүйн үүднээс дүгнэлт өгөх чадвартай;
 • Логик сэтгэлгээ сайтай, ачаалал даах, түргэн суралцах чадвартай;


Холбоо барих
Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2019.07.16
Огноо
2019.07.31
НэрХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН
Үндсэн чиг үүрэг
 • Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ хийж, тайлагнах;
 • Хөрөнгийн зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, санал боловсруулах, тайлагнах, загварчлах;
 • Бодлого журам, зааврыг сайжруулах, холбогдох салбар, нэгжийн ажилтнуудыг заавар зааварчлагаар хангах, сургах.
Шаардлага
 • Банк санхүү, менежмент, эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл, бизнесийн удирдлага, хөрөнгийн үнэлгээний чиглэлээр бакалавр буюу түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Тоон мэдээлэл боловсруулах, судалгаа шинжилгээ хийх, тайлагнах, загварчлах;
 • Багаар болон бие даан ажиллах чадвартай;
 • Харилцааны ёс зүйтэй, эерэг хандлага, соёлтой, хурдан шуурхай.
Нэмэлт:
 • Хөрөнгийн үнэлгээ, Банкны барьцаа хөрөнгийн үнэлгээний чиглэлээр ажиллаж байсан туршлагатай; 
 • Сангийн Яамнаас олгодог хөрөнгийн үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрөлтэй эсвэл Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн институтын үнэлгээний сертификаттай бол давуу тал болно.
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2019.08.01
Огноо2019.07.09
НэрЗАГВАР, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН
Үндсэн чиг үүрэг
 • Санхүүгийн эрсдэл, зээлийн багцын эрсдэлийн удирдлагын хэрэгжилтэнд хяналт тавих;
 • Хүлээн зөвшөөрч болох эрсдэлийн хэм хэмжээг тодорхойлох, судалгаа шинжилгээ хийх;
 •  Эрсдэлийг үнэлэх загвар аргачлалуудыг хөгжүүлэх,  нэвтрүүлэх, баримтжуулах.
Шаардлага
 • Математик, статистикийн онолын мэдлэг сайтай, эдийн засгийн загваруудыг практикт нэвтрүүлэх чадвартай байх;
 • Компьютерийн хэрэглээний программ, статистикийн шинжилгээний программууд, өгөгдлийн сан дээр ажиллах чадвартай байх;
 • Санхүүгийн тайланд судалгаа, шинжилгээ хийх чадвартай байх;
 • Банкны эрсдэлийн удирдлага, актив пассивын удирдлагын талаар мэдлэгтэй байвал давуу талтай;
 • Англи хэлний өндөр түвшний мэдлэгтэй байх. 
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2019.07.26
Огноо2019.07.05
НэрАХЛАХ ХУУЛЬЧ
Үндсэн чиг үүрэг
 • Банкны эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх, боловсронгуй болгох; 
 • Эрх зүйн эрсдэлийг удирдах, мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх;
 • Банкны хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалан төлөөлөх;
 • Зөвлөгөө мэдээллээр хангах, сургалт сурталчилгаа явуулах. 
ШаардлагаБоловсрол: Хууль зүйн ухааны бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй /гадаад улсад Магистр хамгаалсан бол давуу тал болно/
Мэргэжил: Эрх зүйч /Хуульчийн гэрчилгээ авсан байх/

Мэргэшсэн чиглэл: Иргэний эрх зүй, Банкны эрх зүй

Туршлага: Мэргэжлээрээ 5-аас дээш жил ажилласан

Ур чадвар: Албан харилцааны өндөр чадвар, соёлтой, Компьютер дээр Office орчинд ажиллах чадвартай программыг эзэмшсэн;

Англи хэлний ярианы болон бичгийн өндөр чадвартай;

Баримт бичгийн төсөл боловсруулах, илтгэх, сургалт явуулах ур чадвартай;

Логик сэтгэлгээ сайтай, болсон үйл явдалд хууль зүйн үүднээс дүгнэлт гаргах чадвартай.

Хандлага: Багийн гишүүн байж чадах, асуудалд зөвөөр хандах хандлагатай.  

Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2019.07.01-ний өдөр.
Огноо2019.06.28
НэрЦАХИМ ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН
Үндсэн чиг үүрэгКибер аюулгүй байдлын болон онцгой бүсийн хяналтыг хэрэгжүүлэх, халдлага, зөрчлийг илрүүлэх, дүн шинжилгээ хийх, мэдээллэх, тайлагнах, хариу арга хэмжээ авахад дэмжлэг үзүүлэх, кибер аюулгүй байдлыг сайжруулахад чиглэсэн судалгаа хийх.
Шаардлага
 • Сүлжээ, Техник хангамж, Систем хамгаалалт чиглэлээр их дээд сургууль төгссөн;
 • Мэргэжлээрээ 2 жил ажилласан туршлагатай /системийн аюулгүй байдлаар ажиллаж байсан бол давуу талтай/;
 • Хувийн зохион байгуулалт сайтай;
 • Тусгай техникүүд дээр ажиллах, суралцах чадвартай;
 • Дүн шинжилгээ хийх, дүгнэлт өгөх чадвартай;
 • Асуудал шийдвэрлэх чадвартай;
 • Бие даан ажиллах;
 • Бичиг баримт боловсруулах;
 • Мэргэшсэн байдал: 
  • Сүлжээ /CCNA, CEH/
  • Системийн удирдлага /Windows, Linux/
  • Oracle болон MSSQL өгөгдлийн сан дээр ажиллах чадвартай
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2019.07.31
Огноо2019.06.27
Нэр
PERSONAL ASSISTANT
Үндсэн чиг үүрэг
OVERALL SUMMARY


We’re searching for a personal assistant to provide administrative support to our CEO. You will be responsible for professionally interacting with management within and outside of the company, comfortably communicating with customers and visitors, and flawlessly handling confidential and critical information. In this role, it will be crucial for you to anticipate the needs of the executive team and work flexibly to accommodate tight and dynamic schedules. 

The ideal candidate demonstrates experience in supporting senior-level executives. He/she should be well organized and be comfortable scheduling meetings and responding to emails on an executive’s behalf. Lastly, he/she should be able to draft documents and help the executive with any necessary meeting preparations.

RESPONSIBILITIES:
 • Schedule and meeting management;
 • Communication via e-mail and phone for and on-behalf of;
 • Managing external and internal communication;
 • Preparation of business travel;
 • Taking action points and writing minutes;
 • Typing documents; and
 • Sourcing and ordering stationery and office equipment.

REQUIREMENTS:
 • English must;
 • 2-3 years of banking experience;
 • Strong PowerPoint skills;
 • Timely and accurate translation of documents;
 • Efficient and effective;
 • Discrete and confidential;
 • Flexible and reliable;
 • Strong communication and coordination skills; and
 • High resilience against stress and workload pressure
Холбоо барих
Deadline: 17th July, 2019
Contact: 1800-1888 /806/, altantsetseg.tse@xacbank.mn
Нийтэлсэн огноо
2019.06.25
НэрАЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АДМИНИСТРАТОР
Үндсэн чиг үүрэг
 • Аюулгүй байдлын хяналтын болон хамгаалалтын системүүдийн тохиргоог хийх, сайжруулах, найдвартай ажиллагааг хариуцах; 
 • Кибер аюулгүй байдлын зөрчилд хариу үзүүлэх үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, хариу үзүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх;
 • Аюулгүй байдлын шийдэл, шинэчлэлтийг хэрэгжүүлэх, судалгаа хийх.

Шаардлага
 • Мэдээллийн систем болон сүлжээний администратороор дор хаяж  3 жил ажилласан;
 • Аюулгүй байдлын систем хариуцсан администратороор ажиллаж байсан бол давуу талтай;
 • Мэдээллийн болон кибер аюулгүй байдлаар мэргэжил эзэмшсэн CCNA, CCNP, CCNA Security гэрчилгээтэй байх.
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2019.07.31
Огноо2019.06.27
НэрIT AUDITOR
Үндсэн чиг үүрэгWe’re looking for an IT Auditor that will need to thrive on new experiences and challenges. As an IT Auditor, you will play an important role in evaluating the bank’s information technology, information security processes and effectiveness of internal controls. You will work closely with all levels of management across the organization, recommending changes to strengthen controls for increased efficiencies and reduced risks.
 • Researching and understanding of bank’s IT-related processes, data and systems. 
 • Analyzing and evaluating key IT processes, policies and procedures for various functions to identify risks, inefficiencies and recommend changes to increase the efficiency and effectiveness of existing IT processes. 
 • Responsible for documenting and/or updating key IT processes, risks related to those processes and corresponding internal controls.
 • Assist in ensuring compliance with established internal control procedures and regulatory requirements by performing IT audit reviews and special projects. 
 • Making innovative recommendations for improving efficiency, effectiveness and internal control. 
 • Preparing and presenting reports to management. 

Шаардлага
 • Basic knowledge of audit and compliance functions
 • Ability to perform basic analysis and summarize conclusions
 • Ability to effectively organize, plan, prioritize, and complete deliverables
 • Demonstrated knowledge of basic auditing and IT concepts
 • General understanding of COBIT 5, ITIL,  ISO 27000 series frameworks
 • Minimum of 2 years of IT experience
 • Bachelor’s degree in Computer Science, related field, or equivalent industry experience
 • Excellent communication skills with proven ability to communicate effectively in both written and oral communication.
 • Advanced English
 • Holds or intends to obtain related professional certification, such as CISA, CCNA, CCNP, CIA
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2019.07.05
Огноо2019.07.26
Нэр
ПРОГРАММ ХӨГЖҮҮЛЭГЧ
Үндсэн чиг үүрэг
 • Цахим системийн хөгжүүлэлт, системийн интеграци чиглэлээр хөгжүүлэлт, тохиргоо хийх;
 • Шинэ технологи, арга аргачлалын судалгаа шинжилгээ хийх, нэвтрүүлэх.
Шаардлага
 • Мэдээлэл технологи, мэдээллийн систем, программ хангамжийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Java, Java Script, программчлалын хэлний мэдлэгтэй;
 •  Вэб орчны программчлал CSS, HTML 5 ажиллах чадвартай;
 • Сурч хөгжих чин эрмэлзлэлтэй, идэвхи санаачилгатай;
 • Англи хэлний ахисан түвшний мэдлэгтэй.
Холбоо барих
Анкет хүлээн авах хугацаа: 2019.08.01-ний дотор

Утас: 1800-1888
Имэйл: recruiter@xacbank.mn
Огноо
 2019.07.02

Swipe more Earn more

"Candy" payment card