Хайх зүйлээ бичнэ үү

Бусад зээл

Барилгын зээл

Барилгын зээл

Шинээр баригдаж буй барилга, байгууламжийг барьж дуусгах, өмнө баригдсан барилга, байгууламжийг өргөтгөх, шинэчлэх, засварлах болон тоног төхөөрөмж суурилуулах зэрэг ажилтай холбогдон гарах зардлыг үе шаттайгаар санхүүжүүлэхэд зориулан олгоно.

Хугацаа

36 сар

Хүү (сарын, төгрөгөөр)

  • Төгрөг: 1.6%-2.0%
  • Ам.Доллар: 1.1%-1.5%

Дэлгэрэнгүй


(Нийт 3 хүртэл)

Түүхий эд, ашигт малтмалын санхүүжилт

Түүхий эд, ашигт малтмалын санхүүжилт

Уул уурхайн чиглэлээр бизнес эрхлэгч болон уул уурхайг түшиглэсэн ханган нийлүүлэгч бүх төрлийн хуулийн этгээдэд олгох зээл юм.

Хугацаа

36-60 сар

Хүү (сарын, төгрөгөөр)

  • Төгрөг: 1.6%-2.0%
  • Ам.Доллар: 1.1%-1.5%

Дэлгэрэнгүй


(Нийт 3 хүртэл)

Газар тариалангийн зээл

Газар тариалангийн зээл

Усалгаатай газар тариалан эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжид эргэлтийн хөрөнгө болон үндсэн хөрөнгийн зээлийг олгож байна.

Хугацаа

12-36 сар

Хүү (сарын, төгрөгөөр)

  • Төгрөг: 1.6%-2.0%
  • Ам.Доллар: 1.1%-1.5%

Дэлгэрэнгүй


(Нийт 3 хүртэл)

Холбоо барих

Харилцагчийн үйлчилгээний төв


Лавлах утас:

Дотоод утас 1800-1888 (188)
Харилцагчийн төв 75771888 (1-0)

ATM, Салбарууд

Тантай ойр байгаа салбар нэгжүүд


Одоо ажиллаж байгаа (41)

Танд хамгийн ойр:

Интернэт банк

Онлайн банкны үйлчилгээ


Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх Бүртгүүлэх