Хайх зүйлээ бичнэ үү

Хадгаламж барьцаалсан зээл


Хэмжээ

Хадгаламжийн 80-85% хүртэл


Хугацаа

24 сар


Хүү (жилийн)

Хадгаламжийн жилийн хүү + /4%-7.2%/


Зээлийн тооцоолуур

Зээлийг хүүгийн хамт сар бүр цалингаас суутгана.

?

Түгээмэл асуулт

Та түгээмэл асуултуудын хариултыг эндээс харна уу.

Хадгаламж барьцаалсан зээл

Харилцагч та гэнэтийн санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдвэрлэх гэж байгаа бол “Хадгаламж барьцаалсан зээл”-ийг сонгоорой. Энэхүү хадгаламж барьцаалсан зээлийг сонгосноор та өөрийн хадгаламж болон хүүгийн хуримтлалд нөлөөлөхгүйгээр санхүүгийн хэрэгцээгээ богино хугацаанд шийдвэрлэх боломжтой.

Бүтээгдэхүүнийн нөхцөл:

олгох валют
ДЭЭД ХЭМЖЭЭ
доод хэмжээ
Хугацаа
Жилийн хүү
(хадгаламжийн хүү + ...)
Барьцаалж буй мөнгөн хадгаламжийн дансны валютаар
Барьцаалж буй мөнгөн хадгаламжийн дансны үлдэгдэл дүнгийн 85%
Төгрөг
100,000
Барьцаалж буй хадгаламжийн гэрээний хугацаанаас хэтрэхгүй буюу дээд хугацаа 24 сар
Төгрөг
Бусад валют
Зээл олголтын мөнгөн дүн
Нэмэгдүүлэх хувь хэмжээ
+3.3%
Ам.доллар
100
0.1-3 сая
+7.2%
3.01-50 сая
+6.40%
Евро
100
50.01-100 сая
+5.60%
100.01-500 сая
+4.80%
Юань
1,000
500 сая-с дээш
+4.00%

Харилцагч та хадгаламж барьцаалсан зээлийг өөрийн интернэт банкаараа дамжуулан, салбар тооцооны төв дээр очилгүйгээр ажлын 1 цагийн дотор авах боломжтой.

олгох валют
ДЭЭД ХЭМЖЭЭ
Хугацаа
Жилийн хүү
(хадгаламжийн хүү + ...)
Төгрөг
Барьцаалж буй мөнгөн хадгаламжийн дансны үлдэгдэл дүнгийн 80% хэтрэхгүй байх
/3 сая төгрөг хүртэл/
Барьцаалж буй хадгаламжийн гэрээний хугацаанаас хэтрэхгүй буюу дээд хугацаа 12 сар хүртэл
Хадгаламжийн жилийн хүү + 6.4%

Тавигдах шаардлага:

  • ХасБанкинд хугацаатай хадгаламж эзэмшигч эсвэл хамтран эзэмшигч байх;

Бүрдүүлэх материал:

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад пасспорт

Бүтээгч гарыг бодитоор санхүүжүүлэгч ХасБанк

Бүтээгч гар

Хадгаламж барьцаалсан зээл /ХБЗ/

Хадгаламж барьцаалсан зээлийн шимтгэл хэд байдаг вэ?

Хадгаламж барьцаалсан зээлийн тогтоосон хэмжээн дотор дахин авч байгаа дүнгээс шимтгэл авахгүй. Шимтгэлийг сунгалт хийлгэж буй дүн болон нэмэгдүүлж буй дүнгээс 0.5%-иар авдаг.

Бусад нийтлэг асуултуудыг харах