Хайх зүйлээ бичнэ үү

Хадгаламж барьцаалсан зээл


Хэмжээ

Хадгаламжийн 80-85% хүртэл


Хугацаа

24 сар


Хүү (жилийн)

Хадгаламжийн жилийн хүү + /4%-7.2%/


Зээлийн тооцоолуур

Зээлийг хүүгийн хамт сар бүр цалингаас суутгана.

?

Түгээмэл асуулт

Та түгээмэл асуултуудын хариултыг эндээс харна уу.

Хадгаламж барьцаалсан зээл

Харилцагч та гэнэтийн санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдвэрлэх гэж байгаа бол “Хадгаламж барьцаалсан зээл”-ийг сонгоорой. Энэхүү хадгаламж барьцаалсан зээлийг сонгосноор та өөрийн хадгаламж болон хүүгийн хуримтлалд нөлөөлөхгүйгээр санхүүгийн хэрэгцээгээ богино хугацаанд шийдвэрлэх боломжтой.

Бүтээгдэхүүнийн нөхцөл:

ОЛГОХ ВАЛЮТ
ХУГАЦАА
ДЭЭД ХЭМЖЭЭ
ДООД
ХЭМЖЭЭ
ЖИЛИЙН ХҮҮ
(ХАДГАЛАМЖИЙН ХҮҮ + НЭМЭГДҮҮЛЭХ ХУВЬ)
Зээл олголтын мөнгөн дүн
Нэмэгдүүлэх хувь
Төгрөг
Бусад валют
Барьцаалж буй мөнгөн хадгаламжийн дансны валютаар
Барьцаалж буй хадгаламжийн гэрээний хугацаанаас хэтрэхгүй буюу дээд хугацаа 24 сар
Барьцаалж буй мөнгөн хадгаламжийн дансны үлдэгдэл дүнгийн 85% хүртэл
Төгрөг - 100,000
Ам.доллар - 100
Евро - 100
Юань - 1,000

0.1-3 сая
+7.20%
+3.3%
3.01-50 сая
+6.40%
50.01-100 сая+5.60%
100.01-500 сая
+4.80%
500 сая-с дээш
+4.00%

Харилцагч та хадгаламж барьцаалсан зээлийг өөрийн интернэт банкаараа дамжуулан, салбар тооцооны төв дээр очилгүйгээр ажлын 1 цагийн дотор авах боломжтой.

олгох валют
ДЭЭД ХЭМЖЭЭ
Хугацаа
Жилийн хүү
(хадгаламжийн хүү + ...)
Төгрөг
Барьцаалж буй мөнгөн хадгаламжийн дансны үлдэгдэл дүнгийн 80% хэтрэхгүй байх
/3 сая төгрөг хүртэл/
Барьцаалж буй хадгаламжийн гэрээний хугацаанаас хэтрэхгүй буюу дээд хугацаа 12 сар хүртэл
Хадгаламжийн жилийн хүү + 6.4%

Тавигдах шаардлага:

  • ХасБанкинд хугацаатай хадгаламж эзэмшигч эсвэл хамтран эзэмшигч байх;

Бүрдүүлэх материал:

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад пасспорт

Хадгаламж барьцаалсан зээл /ХБЗ/

Хадгаламж барьцаалсан зээлийн шимтгэл хэд байдаг вэ?

Хадгаламж барьцаалсан зээлийн тогтоосон хэмжээн дотор дахин авч байгаа дүнгээс шимтгэл авахгүй. Шимтгэлийг сунгалт хийлгэж буй дүн болон нэмэгдүүлж буй дүнгээс 0.5%-иар авдаг.

Бусад нийтлэг асуултуудыг харах