Хайх зүйлээ бичнэ үү

Төслийн зээлүүд

ХасБанк нь Монгол улсын Засгийн газар болон гадаадын санхүүгийн байгууллагуудтай хамтран хямд өртөгтэй төслийн зээлийг харилцагч нартаа олгодог.

Идэвхитэй төсөл хөтөлбөрүүд  
Хэрэгжсэн төсөл хөтөлбөрүүд  
АХБ-ны "Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжил" төсөл:
Хөдөө аж ахуйн салбарт нэмүү өртгийг  бий болгож буй ААН-д зориулав.
Хөгжлийн банкны санхүүжилттэй хөтөлбөр:

2013-2016 онуудад амжилттай хэрэгжээд дууссан.

“ЖАЙКА” жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, байгаль орчныг хамгаалах II үе шаттай төсөл:
Байгаль орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа  явуулж буй,  ажлын байр нэмэгдүүлж буй ААН-д зориулав.
KIVA төсөл:

2008-2014 онуудад амжилттай хэрэгжээд дууссан.

Монголын бизнес инкубаторуудын үндэсний нэгдсэн холбооны төсөл:
Нийслэлд  бичил үйлдвэрлэл болон үйлчилгээний үйл ажиллагаа   эрхэлдэг ААН болон иргэдэд зориулав.  
ЖДҮХС-ийн  төслийн зээл:
2011 оноос амжилттай хэрэгжиж байгаа, одоогоор зээлийн өргөдөл хүлээн авахгүй байгаа.
“Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлага хөгжил”  /IFAD/ төслийн зээлийн батлан даалтын хөтөлбөр:

Говь Алтай, Архангай, Хэнтий, Булган болон Хөвсгөл аймгуудад төслийн нэгжээс дэмжигдсэн төслүүд хамрагдах боломжтой.

ХЭДСтөсөл:

2009-2013 онуудад ХасБанкинд хэрэгжиж дууссан.


Органик монгол хөтөлбөр:

Газар тариалангийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААН болон иргэдэд зориулав. 


EBRD санхүүжилт:

Газар тариалангийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААН болон иргэдэд зориулав.