Хайх зүйлээ бичнэ үү

Гадаадаас төлбөр хүлээн авах


Зээлийн тооцоолуур

Зээлийг хүүгийн хамт сар бүр цалингаас суутгана.

Гадаадаас төлбөр хүлээн авах

Төлбөр шилжүүлэх гэж байгаа түншдээ “Гуйвуулга хүлээн авах маягт”-г бөглөж и-мэйл болон факсаар хүргүүлэхэд л хангалттай.

Төлбөр шилжүүлэгч мэдээллийг хүлээн авмагц гадаад дахь төлбөр шилжүүлэх банкинд дамжуулсанаар таны төлбөр саадгүйгээр харилцах дансанд тань орох болно. Доорхи жагсаалтаас төлбөр хүлээн авах валютаа сонгон “Төлбөр хүлээн авах маягт”-ыг татаж авна уу.

Корреспондент банкуудын жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү.


Гэнэтийн мөнгөний хэрэгцээг амархан шийднэ.

Амар зээл