Хайх зүйлээ бичнэ үү

Үнэлгээ

Олон улсын үнэлгээ

“Мүүдиз” олон улсын үнэлгээний байгууллага (www.moodys.com) нь дэлхийн нийт улс орны зээлжих чадвар болон томоохон аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад санхүүгийн зэрэглэл тогтоогч.


2023/12
УХ/БХ гадаад валютаар татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөB3/NP
УХ/БХ төгрөгөөр татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөB3/NP
Зээлжих чадварын үнэлгээb3
Үнэт цаас гаргагчийн үнэлгээB3/NP
ХандлагаТогтвортой


Фитч Үнэлгээний Компани (www.fitchratings.com) нь Ази Номхон далайн бүс төдийгүй дэлхийн зах зээл дээр тэргүүлдэг зээлжилт болон санхүүгийн зэрэглэл тогтоогч.


2023/07
УХ гадаад валютаар хүлээсэн үүргийг биелүүлэх зэрэглэлB/Тогтвортой
БХ гадаад валютаар хүлээсэн үүргийг биелүүлэх зэрэглэлB
УХ төгрөгөөр хүлээсэн үүргийг биелүүлэх зэрэглэлB/Тогтвортой


Планет Рэйтинг (www.planetrating.com) нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн аргачлалаар бичил санхүүгийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны болон нийгмийн хариуцлагын үнэлгээг хийж зэрэглэл тогтоодог байгууллага юм.tt


Бичил Санхүүгийн байгууллагын үнэлгээ


20042006
Компанийн засаглал
AA
Мэдээлэл
BB
Эрсдлийн удирдлага
BA
Үйл ажиллагаа
AA
Санхүүжилт
AA
Ашигт ажиллагаа
BA
ҮНЭЛГЭЭ
A-A
эерэгТогтвортой

Нийгмийн Хариуцлагын үнэлгээ


20102014
Нийгмийн хариуцлагын удирдлага
33
Санхүүгийн хүртээмжтэй байдал
4-4-
Харилцагчийг хамгаалах, ёс зүйтэй ажиллагаа
3+4
Хүний нөөцийн бодлого
4-4-
Нийгэмд оруулж буй сайжруулалт, өөрчлөлт
******
ҮНЭЛГЭЭ
4-4
ХангалттайХангалттай

Гэнэтийн мөнгөний хэрэгцээг амархан шийднэ.

Амар зээл