Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Удирдлагын багЗураг
Нэр
Албан тушаал
Товч намтар
Гүмэнжавын ЦэвэгжавГүйцэтгэх Захирал
Гүмэнжавын Цэвэгжав нь 2019 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдрөөс XaсБанкны Гүйцэтгэх захирлаар томилогдсон бөгөөд үүнээс өмнө 2011-2013 онуудад ХасБанк болон ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдлийн (ТСН) Санхүү эрхэлсэн захирлаар, 2015 оны 9 сараас эхлэн XaсБанкны Иргэдийн банк хариуцсан захирал, Ерөнхий захирлаар ажиллаж байсан. Мөн Г.Цэвэгжав нь 2013 оны 3 дугаар сараас 2019 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийг хүртэл XacЛизинг ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал, 2014-2016 онуудад Тэнгэр Даатгал XXК-ийн ТУЗ-ийн даргын албыг тус тус хашиж байсан.

Тэрээр өмнө нь АНУ-ын Сан Франциско хотод 2008-2010 онуудад Restoration Hardware компанид хөрөнгө зохицуулалтын менежерээр ажиллахдаа тус компанийн хөрөнгө зохицуулалт, эрсдэлийн удирдлагыг хариуцаж байв. Түүнчлэн Сан Франциско хотод байрладаг Bluefin Associates (PlumSlice) компанид санхүү эрхэлсэн захирлаар, АНУ-ын Дэнвэр хотод байрлах Wagner Equipment компанид 2004-2008 онуудад хөрөнгө зохицуулалтын шинжээч болон олон улсын нягтлан бодогчоор тус тус ажилласан туршлагатай.

Г.Цэвэгжав нь АНУ-ын Колорадогийн Их Сургуулийг олон улсын бизнес ба мэдээллийн системийн чиглэлээр бизнесийн удирдлагын бакалавр, АНУ-ын Режис Их Сургуулийг санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр бизнесийн удирдлагын магистрын зэрэгтэй төгссөн.
Ганзоригийн Эрдэнэбаяр
Гүйцэтгэх захирлын тэргүүн орлогч бөгөөд Санхүү Хариуцсан Захирал
Г.Эрдэнэбаяр нь 2013 оны 1 дүгээр сараас ХасБанкны Санхүү хариуцсан захирлаар ажиллаж байна. Тэрээр ажлын гараагаа 2005 онд ХасБанкны эрсдэлийн менежерээр эхэлсэн бөгөөд 2008 онд Эрсдэлийн нэгдсэн удирдлагын газрын захирал, 2012 онд Санхүүгийн удирдлагын газрын захирлаар ажиллаж байсан. Г.Эрдэнэбаяр нь 2002-2006 онд Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг бизнесийн удирдлагын бакалавр, 2010-2012 онд Японы Олон улсын их сургуульд бизнесийн удирдлагын магистрын зэргийг санхүүгийн чиглэлээр тус тус хамгаалсан.


Энэбишийн Уламбаяр
Гүйцэтгэх захирлын орлогч бөгөөд Иргэдийн Банк Хариуцсан Захирал
Э.Уламбаяр нь ХасБанканд 2013 оны 7 дугаар сараас ерөнхий аудитороор ажиллаж эхэлсэн ба 2015 оноос Үйл ажиллагаа хариуцсан захирлаар ажиллаж байгаад 2020 оны 1-р сараас эхлэн Иргэдийн Банк хариуцсан захирлаар томилогдсон. Тэрээр ажлын гараагаа Монголбанкны Хяналт шалгалтын газраас эхэлсэн бөгөөд энэхүү чиглэлээр 12 жил ажилласныхаа дараа Монгол Улсын Хөгжлийн банк болон Оюутолгой ХХК-д удирдах албан тушаалуудыг хашиж байжээ.

Э.Уламбаяр нь МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийг Банкны эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн бөгөөд мастистерийн зэргээ Австралийн Викториагийн их сургуульд Бизнесийн удирдлагын чиглэлээр хамгаалжээ.

Бавааны Еркин
Гүйцэтгэх захирлын орлогч бөгөөд Байгууллагын Банк Хариуцсан Захирал
Б.Еркин нь 2020 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрөөс ХасБанкны Байгууллагын банк хариуцсан захирлаар томилогдлоо. Тэрээр ХасБанканд 2002 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдрөөс одоогийн Төв салбарын жижиг дунд бизнесийн зээлийн мэргэжилтнээр анх ажиллаж эхэлсэн бөгөөд 2007 онд Бизнес үйлчилгээний 1 дүгээр төвийг үүсгэн байгуулж захирлаар нь томилогдон ажилласан.  2011 оноос Банкны бизнес үйлчилгээний төвүүдийг удирдан ажиллаж байгаад 2013 оноос өнөөг хүртэл Байгууллагын банкны газрын захирлаар ажиллаж байсан ХасБанкны ууган ажилтны нэг юм. Б.Еркин нь 2001 онд Монгол улсын их сургуулийн Эдийн засгийн сургуулийг нягтлан бодогч, эдийн засагч мэргэжлээр баклавр зэрэгтэй төгссөн.
Илия АврамовЭрсдэл Хариуцсан Захирал
Илия Аврамов нь 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн ХасБанкны Эрсдэл хариуцсан захирлаар томилогдон ажиллаж байна. Тэрээр зээлийн эрсдэлийн удирдлага, үйл ажиллагааны, хөрвөх чадварын болон зах зээлийн эрсдэл, барьцаа хөрөнгийн удирдлага зэрэг эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр Төв болон Зүүн Европын орнууд, Зүүн Өмнөд Ази, АНУ-ын банкны салбарт 22 гаруй жил ажилласан арвин туршлагатай.

Илия Аврамов Raiffeisen банканд олон жилийн турш эрсдэлийн удирдлагын чиг үүрэг бүхий удирдах албан тушаал хашиж байсан бөгөөд тус банкны Сингапур дахь салбарын Ерөнхий захирлын орлогч бөгөөд Эрсдэл хариуцсан захирлаар ажиллаж, Ази Номхон далайн бүсийн хэмжээнд эрсдэлийн нэгдсэн удирдлагыг хариуцан ажиллаж байсан юм. Илия Аврамов Олон улсын мэргэшсэн санхүүгийн шинжээч цолтой, Төв Европын их сургууль болон Нью Йорк мужийн их сургуулийн эдийн засгийн магистрын зэрэгтэй.


Ганзоригийн Зул
Үйл Ажиллагаа Хариуцсан Захирал
Г.Зул 2020 оны 1-р сарын 31-ний өдрөөс ХасБанкны Үйл ажиллагаа хариуцсан захирлаар томилогдон ажиллаж эхэллээ.

Тэрээр 2011 оны 3 дугаар сараас эхлэн ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдлийн Хүний нөөц эрхэлсэн захирлаар ажиллаж байсан бөгөөд түүний хариуцах ажил үүргийн хүрээнд Тэнгэр Санхүүгийн Нэгдлийн болон ХасБанкны хүний нөөцийн удирдлагын бодлогын асуудал болох цалин хөлс, тэтгэвэр тэтгэмж, сургалт ба хүний нөөцийн хөгжил, удирдах ажиллагчдын хөдөлмөрийн харилцааны болон мэргэжлийн өсөлттэй холбоотой асуудал, шинээр ажилтан элсүүлэх, ажилтнуудын ажил үүргийн биелэлт, байгууллагын ёсзүй, зохион байгуулалт зэрэг цогц асуудлуудыг удирдан зохицуулах ажлууд ордог.

Г.Зул нь ХасБанкны үүсгэн байгуулагч, ACDI/VOCA (Монгол дахь НҮБ-ийн Хөгжлийн Хөтөлбөрийн Бичил Эхлэл төсөл), хөтөлбөрт ажиллаж байгаад 1999 онд ХасБанкинд нэгдэж орсон. Хоёр томоохон банк бус санхүүгийн байгууллагууд нэгдэж арилжааны банк болох үйл явцын хүрээнд тэрээр байгууллагын хүний нөөцийн бодлого хөтөлбөрийг амжилттайгаар боловсруулан уялдуулан нэгтгэж чадсан юм. Шилжилтийн энэхүү явц нь бүтээгдэхүүнд чиглэсэн байгууллагаас харилцаанд тулгуурласан бизнесийн байгуулага болох зохион байгуулалт, өөрчлөлтийн үйл явцыг хамарч байв. Тэрээр мөн 2003 онд захиргаа хариуцсан үйл ажиллагааны хэлтсийг удирдан ажиллаж байжээ.Үүнээс өмнө буюу 1998 онд Г.Зул нь Эрүүл Мэнд Нийгмийн Хамгаалалын Яаманд олон улсын харилцааны ажилтнаар ажиллан энэ хугацаандаа НҮБ-ийн Хөгжлийн Хөтөлбөрийн Залуучуудийн Хөгжлийн төслийн хэрэгжилтэд оролцон ажиллаж байв. Мөн Г.Зул нь бүс нутаг дахь Бичил Санхүүгийн байгууллагуудад хүний нөөцийн удирдлагын чиглэлээр бодлого үйл ажиллагааны зөвлөгөө өгдөг бөгөөд энэ нь Хас Банкинд олон тооны олон улсын бичил санхүүгийн төсөл хөтөлбөр бий болгоход хувь нэмэр үзүүлж ач холбогдлоо өгсөөр байна.

Г.Зул нь Бүгд Найрамдах Болгар Улсын Софи хотын Их Сургуулийг төгссөн.

Хүрэлбаатарын ӨнөрбатМэдээллийн Технологи Хариуцсан Захирлын үүрэг гүйцэтгэгчХ.Өнөрбат нь 2021 оны 1-р сараас ХасБанкны Мэдээллийн технологи хариуцсан захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр ажиллаж эхэллээ. Х.Өнөрбат нь ХасБанканд 2012 оны 10-р сараас Программ хангамжийн хэлтсийн захирлаар ажиллаж эхэлсэн бөгөөд 2015 оны 3-р сараас Мэдээллийн технологийн үйл ажиллагааны газрын захирал, 2018 оны 11-р сараас Мэдээллийн технологийн захирлаар тус тус  томилогдож ажиллаж байсан. Тэрээр Мэдээллийн технологийн салбарт 20 жил ажилласан туршлагатай. Х.Өнөрбат нь МУИС-ийн Математик компьютерын сургуульд Мэдээллийн технологийн мэргэжлээр бакалавр болон магистрын зэрэг хамгаалсан.
Энхбаярын Ундармаа
Ерөнхий Аудитор
Энхбаярын Ундармаа Ерөнхий аудитороор 2016 оны 5 дугаар сараас ажиллаж байна. Ундармаа 2008 оны 11 дүгээр сараас эхлэн Зээлийн Удирдлагын Газарт ахлах мэргэжилтэн, Эрсдэлтэй зээлийн бодлогын хэлтсийн захирлаар ажиллаж байгаад 2014 оны 7 дугаар сараас эхлэн ТэнГэр Даатгал ХХК-ийн Эрсдэл Хариуцсан захирлаар 2 жил ажилласан.

Ундармаа нь ажлын гараагаа Худалдаа Хөгжлийн Банкны Гадаад Тооцооны газарт орсноор эхлүүлж өнгөрсөн хугацаанд банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагад олон улсын хамтын харилцаа, гадаад төлбөр тооцоо, худалдааны санхүүжилт, зээлийн үйл ажиллагаа зэрэг чиглэлүүдээр ажиллаж байсан туршлагатай. Ундармаа нь 1998 онд СЭЗДС-ийг банк санхүүгийн мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй дүүргэж, АНУ-ын Хьюстон Коллеж, ХБНГУ-ын Дрезднер банк, Япон улсын Токиогийн Их Сургуульд зэрэгт мэргэжил дээшлүүлжээ.Дашнямын Ашидмаа
Хөрөнгө Оруулагчдын Харилцаа, Компанийн Засаглал Хариуцсан Захирал
Д.Ашидмаа 2014 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс ХасБанкны Хөрөнгө оруулагчдын харилцаа, компанийн засаглал хариуцсан захирлаар томилогдон ажиллаж эхэллээ.

Д.Ашидмаа нь 2011 оны 7 дугаар сараас эхлэн ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-д Хөрөнгө oруулагчдын харилцаа, компанийн засаглал эрхэлсэн захирлаар ажиллаж байсан бөгөөд өмнө нь Энержи Ресурс ХХК-д компанийн засаглал эрхэлсэн захирлаар 2 жил ажилласан. Тэрээр тус компанид ажиллах хугацаандaa Хонг- Конгийн хөрөнгийн бирж дээр үнэт цаас гаргаж арилжаалах ажлыг гүйцэтгэх явцад засаглал, хянан нийцүүлэх асуудлуудыг хариуцан ажилласан.

Д.Ашидмаа нь АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр хэрэгжсэн хэд хэдэн хөтөлбөрт aжиллаж байсан. 2004-2009 oнуудад АНУ-ын Chemonics International компанийн хэрэгжүүлсэн эдийн засгийн бодлогын шинэчлэл, өрсөлдөх чадварын төсөлд бизнес санхүүгийн зөвлөхөөр, 1998-2004 онуудад АНУ-ын Barents Group of Bearing Point компанийн хэрэгжүүлсэн Монголын хувьчлалын хөтөлбөрт cанхүүгийн шинжээчээр ажиллаж байсан. 2006-2007 онуудад Монголын 10 арилжааны банкууд хамтарч байгуулсан моргэйжийн хоёрдогч зах зээлийн анхны байгууллага болох Монголын Ипотекийн Корпораци (МИК)-ийн Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр ажиллаж байсан бөгөөд энэ хугацаанд МИК болон ХасБанкны хооронд моргэйжийн багцын анхны худалдан авалт хийгдсэн. Д.Ашидмаа нь мөн Монголын компанийн засаглалыг хөгжүүлэх төвийн ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байгаа.

Д.Ашидмаа нь АНУ-ын Виржиния мужийн Политехникийн Дээд Сургуульд бизнес санхүү, бондын хөрөнгө оруулалт, эрсдэлийн удирдлагын мэргэжлээр магистрын зэрэг хамгаалсан болно. Мөн түүнчлэн ОХУ-ын Москва хотын Олон Улсын Харилцааны Дээд

Уншуулах тусам урамтай

Monpay төлбөрийн карт