Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Удирдлагын багЗураг
Нэр
Албан тушаал
Товч намтар


Гүмэнжавын Цэвэгжав
Гүйцэтгэх Захирал
Гүмэнжавын ЦЭВЭГЖАВ нь 2019 оны 5-р сарын 8-ны өдрөөс XaсБанкны Гүйцэтгэх захиралаар томилогдсон. Үүнээс өмнө ХасБанкны Ерөнхий захиралаар 2018 оны 11-р сараас, Иргэдийн банк хариуцсан захирлаар 2015 оны 9-р сараас эхлэн тус тус ажиллаж байсан.
Мөн тэрээр 2013 оноос 2019 оны 3-р сарыг хүртэл XacЛизинг ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал, 2014-2017 онуудад Тэнгэр Даатгал XXК-ийн ТУЗ-ийн даргын албыг тус тус хашиж байсан бөгөөд ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэлийн санхүү эрхэлсэн захирал, ХасБанкны санхүү эрхэлсэн захирлаар мөн ажиллаж байсан.
Г.Цэвэгжав нь АНУ-ын Сан Франциско хотод Restoration Hardware компанид хөрөнгө зохицуулалтын менежерээр ажиллаж байх хугацаандаа тус компанийн хөрөнгө зохицуулалт, санхүү стратеги төлөвлөлт, эрсдлийн удирдлага гэсэн чиглэлээр ажиллаж байсан. Мөн Сан Франциско хотод байрладаг Bluefin Associates (PlumSlice) компанид санхүү эрхэлсэн захирлаар, АНУ-ын Дэнвэр хотод байрлах Wagner Equipment компанид олон улсын нягтлан бодогч болон хөрөнгө зохицуулалтын шинжээчээр тус тус ажиллаж байсан. АНУ-ын Колорадогийн Их Сургуулийг олон улсын бизнес ба мэдээллийн системийн удирдлагын бакалавр, Рэгис Их Сургуулийг Санхүү, Нягтлан Бодох Бүртгэлийн МВА зэрэгтэй төгссөн.

Ганзоригийн Эрдэнэбаяр

Санхүү Хариуцсан Захирал
Г.Эрдэнэбаяр нь 2013 оны 1 дүгээр сараас ХасБанкны Санхүү хариуцсан захирлаар ажиллаж байна. Тэрээр ажлын гараагаа 2005 онд ХасБанкны эрсдэлийн менежерээр эхэлсэн бөгөөд 2008 онд Эрсдэлийн нэгдсэн удирдлагын газрын захирал, 2012 онд Санхүүгийн удирдлагын газрын захирлаар ажиллаж байсан. Г.Эрдэнэбаяр нь 2002-2006 онд Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг бизнесийн удирдлагын бакалавр, 2010-2012 онд Японы Олон улсын их сургуульд бизнесийн удирдлагын магистрын зэргийг санхүүгийн чиглэлээр тус тус хамгаалсан.
Энэбишийн Уламбаяр
Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал
Э.Уламбаяр нь 2013 оны 7 дугаар сараас ерөнхий аудитороор ажилласан ба 2015 оны 11 дүгээр сараас Үйл ажиллагаа хариуцсан захирлаар томилогдон ажиллаж байна. Тэрээр ажлын гараагаа Монголбанкны Хяналт шалгалтын газраас эхэлсэн бөгөөд энэхүү чиглэлээр 12 жил ажилласныхаа дараа Монгол улсын хөгжлийн банк болон Оюутолгой ХХК-д тодорхой удирдах албан тушаалуудыг хашиж байжээ.

Э.Уламбаяр нь МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийг Банкны эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн бөгөөд мастистерийн зэргээ Австралийн Викториагийн их сургуульд Бизнесийн удирдлагын чиглэлээр хамгаалжээ.


Энхбаярын Ундармаа
Эрсдэл Хариуцсан Захирал
Энхбаярын Ундармаа 2019 оны 6 дугаар сараас ХасБанкны Эрсдэл хариуцсан захирлаар томилогдон ажиллаж байна. Ундармаа мөн Ерөнхий аудитороор 2016 оны 5 дугаар сараас давхар ажиллаж байна. Ундармаа 2008 оны 11 дүгээр сараас эхлэн Зээлийн Удирдлагын Газарт ахлах мэргэжилтэн, Эрсдэлтэй зээлийн бодлогын хэлтсийн захирлаар ажиллаж байгаад 2014 оны 7 дугаар сараас эхлэн ТэнГэр Даатгал ХХК-ийн Эрсдэл Хариуцсан захирлаар 2 жил ажилласан.

Ундармаа нь ажлын гараагаа Худалдаа Хөгжлийн Банкны Гадаад Тооцооны газарт орсноор эхлүүлж өнгөрсөн хугацаанд банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагад олон улсын хамтын харилцаа, гадаад төлбөр тооцоо, худалдааны санхүүжилт, зээлийн үйл ажиллагаа зэрэг чиглэлүүдээр ажиллаж байсан туршлагатай. Ундармаа нь 1998 онд СЭЗДС-ийг банк санхүүгийн мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй дүүргэж, АНУ-ын Хьюстон Коллеж, ХБНГУ-ын Дрезднер банк, Япон улсын Токиогийн Их Сургуульд зэрэгт мэргэжил дээшлүүлжээ.

Ганзоригийн Зул
Хүний нөөц Хариуцсан Захирал
Г.Зул 2014 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс ХасБанкны Хүний нөөц хариуцсан захирлаар томилогдон ажиллаж эхэллээ.

Тэрээр 2011 оны 3 дугаар сараас эхлэн ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдлийн Хүний нөөц эрхэлсэн захирлаар ажиллаж байсан бөгөөд түүний хариуцах ажил үүргийн хүрээнд Тэнгэр Санхүүгийн Нэгдлийн болон ХасБанкны хүний нөөцийн удирдлагын бодлогын асуудал болох цалин хөлс, тэтгэвэр тэтгэмж, сургалт ба хүний нөөцийн хөгжил, удирдах ажиллагчдын хөдөлмөрийн харилцааны болон мэргэжлийн өсөлттэй холбоотой асуудал, шинээр ажилтан элсүүлэх, ажилтнуудын ажил үүргийн биелэлт, байгууллагын ёсзүй, зохион байгуулалт зэрэг цогц асуудлуудыг удирдан зохицуулах ажлууд ордог.

Г.Зул нь ХасБанкны үүсгэн байгуулагч, ACDI/VOCA (Монгол дахь НҮБ-ийн Хөгжлийн Хөтөлбөрийн Бичил Эхлэл төсөл), хөтөлбөрт ажиллаж байгаад 1999 онд ХасБанкинд нэгдэж орсон. Хоёр томоохон банк бус санхүүгийн байгууллагууд нэгдэж арилжааны банк болох үйл явцын хүрээнд тэрээр байгууллагын хүний нөөцийн бодлого хөтөлбөрийг амжилттайгаар боловсруулан уялдуулан нэгтгэж чадсан юм. Шилжилтийн энэхүү явц нь бүтээгдэхүүнд чиглэсэн байгууллагаас харилцаанд тулгуурласан бизнесийн байгуулага болох зохион байгуулалт, өөрчлөлтийн үйл явцыг хамарч байв. Тэрээр мөн 2003 онд захиргаа хариуцсан үйл ажиллагааны хэлтсийг удирдан ажиллаж байжээ.Үүнээс өмнө буюу 1998 онд Г.Зул нь Эрүүл Мэнд Нийгмийн Хамгаалалын Яаманд олон улсын харилцааны ажилтнаар ажиллан энэ хугацаандаа НҮБ-ийн Хөгжлийн Хөтөлбөрийн Залуучуудийн Хөгжлийн төслийн хэрэгжилтэд оролцон ажиллаж байв. Мөн Г.Зул нь бүс нутаг дахь Бичил Санхүүгийн байгууллагуудад хүний нөөцийн удирдлагын чиглэлээр бодлого үйл ажиллагааны зөвлөгөө өгдөг бөгөөд энэ нь Хас Банкинд олон тооны олон улсын бичил санхүүгийн төсөл хөтөлбөр бий болгоход хувь нэмэр үзүүлж ач холбогдлоо өгсөөр байна.

Г.Зул нь Бүгд Найрамдах Болгар Улсын Софи хотын Их Сургуулийг төгссөн.

Юндэнгийн Гэрэлмаа
Зээл Хариуцсан ЗахиралЮ.Гэрэлмаа нь 2006 оны 2 дугаар сараас ХасБанкны зээлийн удирдлага, тэр дундаа зээлийн эрсдэлийн удирдлага, тусгай активыг хариуцан ажиллан улмаар Зээл Эрхэлсэн Захирлаар ажиллаж байна. Тэрээр ажлын гараагаа 1986-1990 онд Монголбанк (Төв банк)-ны Олон улсын төлбөр тооцооны газар нягтлан бодогчоор эхэлж, улмаар Худалдаа, Хөгжлийн Банкинд Зээлийн газрын орлогч захирал, Тусгай активын хэлтсийн захирал, Гадаад тооцооны газрын захирал, санхүүгийн байгууллагын менежер зэрэг удирдах албан тушаал хашиж байв.Ю.Гэрэлмаа нь Герман улсын Берлин хот дахь Эдийн засгийн дээд сургуулийг 1986 онд эдийн засгийн мэргэжлээр төгсч, улмаар 1992-1994 онд ХБНГУ-ын Киел хот дахь Эдийн засгийн дээд сургуульд зах зээлийн эдийн засгийн чиглэлээр удирдлагын хөтөлбөр дүүргэсэн.
Дашнямын Ашидмаа
Хөрөнгө Оруулагчдын Харилцаа, Компанийн Засаглал Хариуцсан Захирал
Д.Ашидмаа 2014 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс ХасБанкны Хөрөнгө оруулагчдын харилцаа, компанийн засаглал хариуцсан захирлаар томилогдон ажиллаж эхэллээ.

Д.Ашидмаа нь 2011 оны 7 дугаар сараас эхлэн ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-д Хөрөнгө oруулагчдын харилцаа, компанийн засаглал эрхэлсэн захирлаар ажиллаж байсан бөгөөд өмнө нь Энержи Ресурс ХХК-д компанийн засаглал эрхэлсэн захирлаар 2 жил ажилласан. Тэрээр тус компанид ажиллах хугацаандaa Хонг- Конгийн хөрөнгийн бирж дээр үнэт цаас гаргаж арилжаалах ажлыг гүйцэтгэх явцад засаглал, хянан нийцүүлэх асуудлуудыг хариуцан ажилласан.

Д.Ашидмаа нь АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр хэрэгжсэн хэд хэдэн хөтөлбөрт aжиллаж байсан. 2004-2009 oнуудад АНУ-ын Chemonics International компанийн хэрэгжүүлсэн эдийн засгийн бодлогын шинэчлэл, өрсөлдөх чадварын төсөлд бизнес санхүүгийн зөвлөхөөр, 1998-2004 онуудад АНУ-ын Barents Group of Bearing Point компанийн хэрэгжүүлсэн Монголын хувьчлалын хөтөлбөрт cанхүүгийн шинжээчээр ажиллаж байсан. 2006-2007 онуудад Монголын 10 арилжааны банкууд хамтарч байгуулсан моргэйжийн хоёрдогч зах зээлийн анхны байгууллага болох Монголын Ипотекийн Корпораци (МИК)-ийн Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр ажиллаж байсан бөгөөд энэ хугацаанд МИК болон ХасБанкны хооронд моргэйжийн багцын анхны худалдан авалт хийгдсэн. Д.Ашидмаа нь мөн Монголын компанийн засаглалыг хөгжүүлэх төвийн ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байгаа.

Д.Ашидмаа нь АНУ-ын Виржиния мужийн Политехникийн Дээд Сургуульд бизнес санхүү, бондын хөрөнгө оруулалт, эрсдэлийн удирдлагын мэргэжлээр магистрын зэрэг хамгаалсан болно. Мөн түүнчлэн ОХУ-ын Москва хотын Олон Улсын Харилцааны Дээд

Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт