Хайх зүйлээ бичнэ үү

Candy төлбөрийн карт

Өдөрт зарлагадах бэлэн мөнгөний дээд хязгаар

5,000,000 төг


гүйлгээний дээд хязгаар

5,000,000 төг


ХасБанкны атм-ээс мөнгө авахад

0 төг

Карт захиалах

Candy төлбөрийн карт

Олон улсад ашиглах боломжтой, өндөр нууцлал бүхий чип технологитой, худалдан авалт бүрдээ Candy цуглуулдаг төлбөрийн карт.

Давуу тал:

 • ХасБанкны ПОС-д картаа уншуулан худалдан авалт хийх бүрдээ үнийн дүнгийн 1%-ийн Candy буцаан авна;
 • ХасБанкны АТМ-с бэлэн мөнгө авах болон буцаан авсан Candy-гээ бэлэн мөнгө болгох авахад ШИМТГЭЛГҮЙ;
 • Candy төлбөрийн картаа ашиглан Candy дансаараа ХасБанкны ПОС дээр худалдан авалт хийнэ;
 • Бүх үүрэн операторын хэрэглэгч Candy данс нээх боломжтой;
 • Дансны үлдэгдэлдээ хүү тооцуулах;
 • Интернэт худалдан авалт давхар хамгаалалттай;
 • Дэлхийн хаанаа ч төлбөр тооцоогоо саадгүй гүйцэтгэнэ;
 • Картын хөнгөлөлт, урамшууллын талаар энд дарж харна уу.

Картын үйлчилгээний нөхцөл:

Нөхцөл
Хураамж, шимтгэл
Хүчинтэй хугацаа
5 жил
Жилийн хураамж
10,000 төг
Өдөрт зарлагадах бэлэн мөнгөний дээд хязгаар
5,000,000 төг
Худалдан авалтын гүйлгээний дээд хязгаар
5,000,000 төг
Карт нөхөн авах
10,000 төг
ПИН код сэргээх /салбарт/
1,000 төг
ПИН код солих /АТМ/
0 төг
Бэлэн мөнгө авах
Гадаадын банкнаас /АТМ, ПОС/
1.5%
ХасБанкны салбараас ам.доллар авах
0.25%
ХасБанкны салбараас төгрөг авах
200 төг
Картын дансны үлдэгдэлд бодох хүү
(2020.12.31 хүртэл хүү бодохгүй)
100 ам.доллараас дээш 1.0% (жилийн)

100,000 төгрөгөөс дээш 3.6% (жилийн)

Та интернэтээр гүйлгээ хийх нууц кодоо ХасБанкны АТМ-аас аваарай.

Бүрдүүлэх материал:

 • Монгол улсын иргэн бол - иргэний үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт;
 • Гадаадын иргэн бол - түр оршин суух үнэмлэх;
 • Карт эзэмших хүсэлт, гэрээ;
 • Шинэ харилцагч бол харилцагчийн анкет, гарын үсгийн баталгаа.

Мобикомын үндсэн 11 салбар дээр очин захиалах боломжтой.