Хайх зүйлээ бичнэ үү

“ЖАЙКА” жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, байгаль орчныг хамгаалах II үе шаттай төсөл


Хэмжээ

50,000,000 – 800,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх ам.доллар


Хугацаа

3-10 жил


Хүү

Ам.долларын хүү 10.27%

Төгрөгийн хүү 7%


Зээлийн тооцоолуур

Зээлийг хүүгийн хамт сар бүр цалингаас суутгана.

“ЖАЙКА” жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, байгаль орчныг хамгаалах II үе шаттай төсөл

Та байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй үйл ажиллагаа эрхэлж, ажлын байр нэмэгдүүлэх зорилготой байгаа бол Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагаас санхүүжүүлж буй JICA-н  IIүе шаттай  төслийн зээлийг 100% үндсэн хөрөнгийн санхүүжилтийн зорилгоор авах боломжтой.

Төслийн зорилго:

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, байгаль орчныг хамгаалах, ядуурлыг бууруулахад зориулж 100 хувь үндсэн хөрөнгө санхүүжүүлнэ.

Зээлийн нөхцөл:

Зээл олгох валют
Ам.доллар
Төгрөг
Зээлийн хэмжээ
50,000,000 – 800,000,000 төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар
50,000,000 – 800,000,000 төгрөг
Зээлийн хүү /жилийн/
10.27%
7%
Зээлийн шимтгэл
0.5%
1%
Зээлийн хугацаа
3-10 жил
Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөх хугацаа
1-3 жил
Бусад
Банкны ерөнхий нөхцөл

Тавигдах шаардага:

 • Төсөлтэй байх;
 • Нийт төслийн өртгийн 20%-г өөрөө санхүүжүүлэх;
 • Хөрөнгө оруулалтын өгөөж 13%-с өндөр байх;
 • Өрийн харьцаа 1.3-с их байх;
 • Байгаль орчны үнэлгээ хийлгэж дүгнэлт авсан байх.
 • 20 сая төгрөгийн зээл тутамд 1 ажлын байр нэмэгдүүлэх;
 • Зээлийн муу түүхгүй байх;•Банкны шалгуурыг хангасан байх;
 • Зугаа цэнгэл, архи тамхи, цэрэг байлдаан, цөмийн үйл ажиллагаа дэмжихгүй;
 • Нийт ажилчдын тоо үйлдвэрлэлийн салбар бол 200-с хэтрэхгүй, үйлчилгээний салбар 50-с хэтрэхгүй;
 • Монгол талын хувийн өмч 51%-с дээш байх;
 • Банкны бусад шаардлага.

Төслөөр санхүүжүүлэхгүй төслийн чиглэлүүд:

 • Нийгмийн ёс суртахуунд сөрөг нөлөө үзүүлэх бизнес;
 • Байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй бизнес;
 • Жижиглэн болон бөөний худалдааны бизнес;
 • Муу зээлийн түүхтэй бизнес;
 • Барилгын болон үл хөдлөх хөрөнгийн бизнес;
 • Хэрэглээний зээл;
 • Хувь хүний бизнес;
 • Уул уурхайн бизнес;
 • Архи тамхины бизнес.

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

 • Чанарын өндөр түвшинд боловсруулсан төсөл;
 • Төслийн шалгуур хэсэгт заасан баримт бичгүүд;
 • Банкны бүрдүүлэх бичиг баримт;
 • Үндсэн хөрөнгийн зээлийн бүрдүүлэх бичиг баримтыг Энд дарж авна уу.