Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Хүний нөөц

Ажилтан сонгон шалгаруулахад баримталдаг зарчим:

 • Шударга, нээлттэй, ил тод байх;
 • Мэдлэг, туршлагатай, мэргэшлийн хувьд өндөр ур чадвартай, банкинд мэдэгдхүйц хувь нэмэр оруулж чадах боловсон хүчнийг сонгоход бүхий л арга хэмжээг чиглүүлнэ;
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний биеийн байдал нь Банкны хэвийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөхгүй, банкинд хөдөлмөр эрхлэхэд саад болохооргүй буюу хөдөлмөрийн  нөхцөл нь харшилахгүй тохиолдолд тодорхой албан тушаалд сонгон шалгаруулж, тэдгээрийн хөдөлмөр эрхлэхийг дэмжинэ;
 • Банкны ажиллагсдыг тэдэнд албан тушаал дэвших, сурч хөгжих, ажлын нөхцөлөө сайжруулах боломж олгох зорилгоор Банкинд шинээр бий болсон болон сул байгаа орон тоонд  нээлттэй өрсөлдүүлэх бодлого баримтална.
Нэр
ЭРСДЭЛИЙН БОДЛОГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРСДЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН
Үндсэн чиг үүрэг
 • Банкны үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх, бодлого, журам зааврын хэрэгжилтийг хангуулах, үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагаар хангах арга,  аргачлалуудыг хэрэгжүүлэх, мониторинг хийх, шууд удирдлагыг мэдээллээр хангах;
 • Үйл ажиллагааны эрсдэлийн бодлого, журмын хэрэгжилтийг хангуулахын тулд хамгаалалтын нэгдүгээр бүсд сургалт, мэдээлэл, зөвлөмж өгөх;
 • Үйл ажиллагааны эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх хяналтын зохион байгуулалт болон үйл ажиллагаанд мониторинг хийж чиглэл, зөвлөмж өгөх.

Шаардлага
 • Банкны эрсдэлийн удирдлага, салбар, тооцооны төв болон төв албаны үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар мэдлэг, туршлага хуримтлуулсан байх;
 • Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй байх.
 • Банкинд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх.
 • Банкны эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтын талаар тодорхой түвшинд судалж мэдсэн;
 • Шинжилгээ, судалгаа хийх, дүгнэлт гаргах чадвартай;
 • Журам, заавар, гарын авлага боловсруулах чадвартай;
 • Илтгэх болон сургалт танилцуулга хийх чадвартай;

Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2020.09.14
Огноо2020.09.25
Нэр
PERSONAL ASSISTANT& INTERPRETER
Үндсэн чиг үүрэг
OVERALL SUMMARY
We’re searching for a personal assistant and professional interpreter /English/ to provide administrative support and interpretation services to our Chief Risk Officer, who is an International credit risk professional with over 22 years of work experience in the areas of credit risk management, credit and portfolio analysis, collateral management, as well as operational, liquidity and market risk. 

He is responsible for managing Credit, Market, Liquidity and Operational Risk and Compliance. He joined XacBank from Lynx Asia Partners, Singapore, where he served as Risk Advisor. 

You will be responsible for professionally interacting with the management within and outside of the company, comfortably communicating with customers and visitors, and flawlessly handling confidential and critical information. In this role, it will be crucial for you to anticipate the needs of the executive team and work flexibly to accommodate tight and dynamic schedules. 

The ideal candidate demonstrates experience in supporting senior-level executives. He/she should be well organized and be comfortable scheduling meetings and responding to emails on an executive’s behalf. Lastly, he/she should be able to draft documents and help the executive with any necessary meeting preparations.

RESPONSIBILITIES
 • Translation (ideally simultaneous);
 • Schedule and meeting management;
 • Communication via e-mail and phone for and on-behalf of;
 • Managing external and internal communication;
 • Delegation of operational activities (in case of absence);
 • Preparation of business travel;
 • Taking action points and writing minutes;
 • Typing documents
 • Ensuring team’s status updates and follow-ups; and
 • Sourcing and ordering stationery and office equipment.

Шаардлага

REQUIREMENTS

 • High resilience against stress and workload pressure. 
 • English;
 • 2-3 years of interpreter experience
 • Timely and accurate translation of documents;
 • Real-time communication of meetings/ conversations; 
 • Efficient and effective;
 • Discrete and confidential;
 • Flexible and reliable;
 • Strong communication and coordination skills.
Холбоо барих
Contact: 1800-1888 /802/, recruiter@xacbank.mn
Огноо
2020.09.15
Нэр
ХУДАЛДААНЫ САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН
Үндсэн чиг үүрэг
 • Гадаад худалдааны санхүүжилтийн бүтээгдэхүүний зах зээлд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, бодлогыг тодорхойлох, бүтээгдэхүүн, борлуулалтын сувгийг боловсронгуй болгох замаар Банкны ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааны зорилтод нийцсэн худалдааны санхүүжилтийн шинэ хэрэгслүүдийг нэвтрүүлэх;
 • Банкны нэр хүндийг гадаад зах зээлд таниулах, корреспондент харилцаатай ОУ-ын банк, санхүүгийн байгууллагуудтай гадаад худалдааны санхүүжилтийн чиглэлээр хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх, гадаад худалдааны санхүүжилтын шинэ хэрэгслүүд нэвтрүүлэх;
 • Худалдааны санхүүжилтийн холбогдох эрхзүйн актуудыг боловсронгүй болгох, салбар ТТ-үүдийг удирдамжаар хангах, сурталчилгаа идэвхижүүлэлтийг хийж, бүтээгдэхүүний борлуулалт, орлогыг төлөвлөж гүйцэтгэлийн хангуулах, корреспондент банк, санхүүгийн байгууллагуудаас баталсан зээлийн шугамын, ашиглалтыг сайжруулах;
 • Импортын худалдаа эрхлэгч дотоодын байгууллага, ААН-үүдтэй хамтын ажиллагааг идэвхижүүлэх тэдгээрийн аккредитивийн талаархи мэдлэг, хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд чиглэж ажиллах, сургалт, мэдээллээр хангах;
Шаардлага
 • Банк, санхүү, эдийн засаг, менежмент, нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр бакалавр буюу түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Англи хэлний ахисан түвшний мэдлэгтэй;
 • Ажлын нэгээс доошгүй жилийн туршлагатай;
 • Зах зэээлийн мэдлэг, мэдээлэл сайтай;
 • Албан бичгийн төсөл боловруулах, илтгэх, тайлагнах төлөвлөх чадвартай;
 • Худалдааны санхүүжилтийн сургалт, семинарт хамрагдсан байх буюу бүтээгдэхүүн, ОУ-ын банк санхүүгийн байгуулагуудтай харилцах зөвшилцөх ур чадвартай бол давуу тал болно
Холбоо барих
Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2020.09.14
Огноо
2020.10.02
НэрЦАХИМ БАНКНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН
Үндсэн чиг үүрэгХасБанкны цахим технологид суурилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, цахим банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг харилцагчийн хэрэгцээ шаардлага, холбогдох хууль эрхзүйн шаардлагад нийцүүлэн хөгжүүлэх, цахим технологийн чиг хандлага, шинэ санал санаачилгын талаар тогтмол судалгаа шинжилгээ хийх, цахим бүтээгдэхүүн үйлчилгээний шинэчлэлт сайжруулалтын төсөл хөтөлбөрүүд дээр ажиллах.
Шаардлага
 • Банк санхүү, бизнесийн удирдлага, мэдээллийн технологийн чиглэлээр баклавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Судалгаа шинжилгээ хийж анализ дүгнэлт гаргах чадвартай байх;
 • Банк санхүүгийн эсвэл харилцаа холбоо, программ хөгжүүлэлтийн чиглэлийн байгууллагад ажиллаж байсан бол давуу талтай;
 • Төслийн удирдлагын чиглэлээр ажилаж байсан туршлагатай бол давуу талтай;
 • Англи хэлний бичгийн болон ярианы ахисан түвшний мэдлэгтэй;
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2020.09.25
Огноо2020.09.04
НэрIT AUDITOR
Үндсэн чиг үүрэгWe're looking for an IT Auditor that will need to thrive on new experiences and challenges. As an IT Auditor, you will play an important role in evaluating the bank's information technology, information security processes and effectiveness of internal controls. You will work closely with all levels of management across the organization, recommending changes to strengthen controls for increased efficiencies and reduced risks.
 • Researching and understanding of bank's IT-related processes, data and systems. 
 • Analyzing and evaluating key IT processes, policies and procedures for various functions to identify risks, inefficiencies and recommend changes to increase the efficiency and effectiveness of existing IT processes. 
 • Responsible for documenting and/or updating key IT processes, risks related to those processes and corresponding internal controls.
 • Assist in ensuring compliance with established internal control procedures and regulatory requirements by performing IT audit reviews and special projects. 
 • Making innovative recommendations for improving efficiency, effectiveness and internal control. 
 • Preparing and presenting reports to management. 

Шаардлага
 • Basic knowledge of audit and compliance functions
 • Ability to perform basic analysis and summarize conclusions
 • Ability to effectively organize, plan, prioritize, and complete deliverables
 • Demonstrated knowledge of basic auditing and IT concepts
 • General understanding of COBIT 5, ITIL,  ISO 27000 series frameworks
 • Minimum of 2 years of IT experience
 • Bachelor's degree in Computer Science, related field, or equivalent industry experience
 • Excellent communication skills with proven ability to communicate effectively in both written and oral communication.
 • Advanced English
 • Holds or intends to obtain related professional certification, such as CISA, CCNA, CCNP, CIA
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2020.09.18
Огноо2020.09.01
Нэр
ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН
Үндсэн чиг үүрэг
 • Хөрөнгө зохицуулалт, худалдааны санхүүжилтийн арын албаны үйл ажиллагаа, гадаад төлбөр тооцоо, банк хоорондын төлбөр тооцоо, картын төлбөр тооцоо, үнэт цаасны төлбөр тооцоог Банкны хэмжээнд мөрдөж буй журам, заавар, Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд үнэн зөв, түргэн шуурхай гүйцэтгэх, хяналт тавих, хянаж баталгаажуулах;
 • Гүйцэтгэх удирдлага болон дотоод аудит, банкны хороодоос гарсан тогтоол, шийдвэр, үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангах, салбарт хариуцсан чиглэлээр заавар зөвлөгөө өгөх,үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлэх, удирдах ажилтныг эзгүйд хариуцсан чиглэлээр орлон ажиллах;
Шаардлага
 • Боловсрол: Дээд
  Мэргэшил: Эдийн засаг, бизнес, санхүү болон холбогдох чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Ур чадвар:
  •Аливаад үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шинжилгээ судалгаа хийх
  •Бичиг баримт, боловсруулах, тусгай техник болон програм хангамж хэрэглэх
  •Асуудалыг шийдвэрлэх чадвартай байх
Нэмэлт мэдээлэл: Худалдааны санхүүжилт болон хөрөнгө зохицуулалтын чиглэлээр ажилласан туршлагатай, англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй бол давуу тал болно.


Холбоо барих
Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2020.09.18
Огноо
2020.09.02
Нэр
АУДИТОР
Үндсэн чиг үүрэг
 • ДАГ-ын стратеги зорилтыг тодорхойлоход оролцох, аудитын жилийн эрсдэлд суурилсан ажлын төлөвлөгөө боловсруулахад оролцох, төлөвлөгөөт ажлуудыг ажлын хэсгүүдэд хуваарилах, ажлын чанарт хяналт тавьж ажиллах;
 • Аудитыг батлагдсан удирдамж, хөтөлбөрийн дагуу өөрт хуваарилагдах хэсгийг хугацааны болон чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэж, баримтжуулах, нэгж аудитын бэлтгэл ажлын хүрээнд шаардлагатай мэдээллүүдийг цуглуулан, шинжилгээ хийн боловсруулах, ажлын баримт бүрэн бүрдүүлэх, ажлын баримтыг баталгаажуулах;
 • Аудитын тайлагналын үе шатанд оролцон өөрийн хариуцсан хэсэгт хамаарах зөвлөмж, тайлангийн хэсгийг бичих;
 • Аудитаар илэрсэн асуудал бүрд эрсдэлийг бууруулах, үйл ажиллагааг сайжруулах санал, зөвлөмжийг өөрийн хариуцсан хэсэгт бичиж холбогдох удирдлага танилцуулах.
Шаардлага
 • Эдийн засаг, бизнес, санхүү болон холбогдох чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Аливаад үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шинжилгээ судалгаа хийх;
 • Бичиг баримт, боловсруулах, тусгай техник болон програм хангамж хэрэглэх;
 • Асуудалыг шийдвэрлэх чадвартай байх.
Холбоо барих
Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2020.09.18
Огноо
2020.09.01
Нэр
ДИЛЕР
Үндсэн чиг үүрэг
Банкны хөрвөх чадвартай хөрөнгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, вальют арилжааны үйл ажиллагааг үр ашигтай зохион байгуулах, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх;
Актив пассивын хүүний болон хугацааны эрсдэлийг хамгийн бага түвшинд удирдан ажиллах
 • Банкны вальют арилжааны үйл ажиллагааг үр ашигтай зохион байгуулах, арилжаа ханшийн тэгшитгэлийн цэвэр орлогыг нэмэгдүүлэх, вальютын нээлттэй позицийгхолбогдох эрсдэлийн хязгаар дотор удирдан ажиллах
 • Монголбанкны журам, заавар болон холбогдох бусад журмын дагуу тогтоосон төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар болон заавал байлгах нөөцийн хязгаарыг ханган ажиллах
 • Банкны хөрвөх чадвартай вальют болон төгрөгийн нөөцийг үр ашигтай удирдах, мөнгөний захын хэрэгсэлд байршуулах, хүүний болон арилжааны орлогыг нэмэгдүүлэх
 • Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл ашиглан банкны актив, пассивыг хүү болон ханшийн эрсдэлээс хамгаалах

Шаардлага
 • Боловсрол : Дээд
 • Мэргэшил : Банк санхүүгийн удирдлага
 • Туршлага: Банк санхүүгийн салбарт хөрөнгө зохицуулалт болон санхүүгийн чиглэлээр 2 буюу түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай
 • Ур чадвар: Хөрөнгө зохицуулалт, нөөцийн удирдлага, валют арилжаа, актив пассивын удирдлага, макро эдийн засаг болон банкны салбарын зохицуулалтын талаар ойлголттой, англи хэлний мэдлэгтэй байх
Холбоо барих
Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2020.09.30
Огноо
 2020.09.11
НэрХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН
Үндсэн чиг үүрэгБайгууллагын эрхэм зорилго, зорилтод хүрэхэд хүний нөөцийн чадвар, боломжийг үр дүнтэйгээр ашиглах хүний нөөцийн удирдлагын бодлого, стратегийг тодорхойлоход дэмжлэг үзүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих, холбогдох албан тушаалтанд мэргэжлийн зөвлөмжөөр хангах, хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах.
Шаардлага
 • Хүний нөөцийн удирдлагын чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай;
 • Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй;
 • Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалт, сургалтын чиглэлд амжилттай ажилласан туршлагыг давуу тал гэж үзнэ.
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2020.09.11
Огноо2020.08.14


Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт