Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Хүний нөөц

Ажилтан сонгон шалгаруулахад баримталдаг зарчим:

 • Шударга, нээлттэй, ил тод байх;
 • Мэдлэг, туршлагатай, мэргэшлийн хувьд өндөр ур чадвартай, банкинд мэдэгдхүйц хувь нэмэр оруулж чадах боловсон хүчнийг сонгоход бүхий л арга хэмжээг чиглүүлнэ;
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний биеийн байдал нь Банкны хэвийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөхгүй, банкинд хөдөлмөр эрхлэхэд саад болохооргүй буюу хөдөлмөрийн  нөхцөл нь харшилахгүй тохиолдолд тодорхой албан тушаалд сонгон шалгаруулж, тэдгээрийн хөдөлмөр эрхлэхийг дэмжинэ;
 • Банкны ажиллагсдыг тэдэнд албан тушаал дэвших, сурч хөгжих, ажлын нөхцөлөө сайжруулах боломж олгох зорилгоор Банкинд шинээр бий болсон болон сул байгаа орон тоонд  нээлттэй өрсөлдүүлэх бодлого баримтална.
НэрХАРИЛЦАГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН
Үндсэн чиг үүрэгХарилцагчийн санхүүгийн хэрэгцээнд нийцсэн банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг холбогдох бодлого, журам, заавар, харилцагчийн үйлчилгээний стандартын дагуу санал болгох, хүргэх, борлуулах, харилцагч төвтэй банк болохын төлөө ажиллах
Шаардлага
 • Их дээд сургууль төгссөн
 • Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг харилцагчид хүргэх харилцааны ур чадвартай
 • Олон нийттэй харилцах ажилд дуртай
 • Хариуцлагатай, нягт нямбай, хурдан суралцах чадвартай 
 • Үйлчилгээний байгууллагад ажиллаж байсан бол давуу тал болно
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол холбоосоор нэвтэрч анкет бөглөх эсвэл өөрийн CV-г recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2019.06.14
Огноо 2019.06.14
Нэр
Үндсэн чиг үүрэгХарилцагчийн санхүүгийн хэрэгцээг тодорхойлж, банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг Хасбанкнаас баталсан холбогдох бодлого, журам, заавар, харилцагчийн үйлчилгээний нэгдсэн стандартын дагуу сурталчлах, борлуулах
Шаардлага
 • Банк санхүүгийн салбарт 1 жилээс доошгүй хугацаанд теллер, нягтлан бодогч, харилцагчийн мэргэжилтэн, харилцагчийн үйлчилгээний мэргэжилтнээр ажилласан байх, нягтлан бодох бүртгэлийн мэдлэгтэй байх;
 • Харилцагчдад банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг харилцагчийн үйлчилгээний стандартад нийцүүлэн хүргэх чадварыг бүрэн эзэмшсэн байх;
 • Хурдан хянамгай, нямбай байх
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2019.06.20
Огноо2018.06.20
НэрХАРИЛЦАГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН (ДАРХАН САЛБАР)
Үндсэн чиг үүрэгХарилцагчийн санхүүгийн хэрэгцээг тодорхойлж, банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг Хасбанкнаас баталсан холбогдох бодлого, журам, заавар, харилцагчийн үйлчилгээний нэгдсэн стандартын дагуу сурталчлах, борлуулах
Шаардлага
 • Банк санхүүгийн салбарт 1 жилээс доошгүй хугацаанд теллер, нягтлан бодогч, харилцагчийн мэргэжилтэн, харилцагчийн үйлчилгээний мэргэжилтнээр ажилласан байх, нягтлан бодох бүртгэлийн мэдлэгтэй байх;
 • Харилцагчдад банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг харилцагчийн үйлчилгээний стандартад нийцүүлэн хүргэх чадварыг бүрэн эзэмшсэн байх;
 • Хурдан хянамгай, нямбай байх
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2018.06.10
Огноо2018.06.10


НэрЗЭЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН (ӨМНӨГОВЬ САЛБАР)
Үндсэн чиг үүрэг
 • Зээлийн хүсэлтийг хүлээн авч, зээл хүсэгчийн тайлан баланс, санхүүгийн мэдээлэлд үндэслэн хараат бус байдлаар шинжилгээ хийх, олгож болох зээлийн хэмжээг тогтоох; 
 • Хариуцсан зээлийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, багцын чанарыг сайжруулах, бууруулах, зохистой түвшинд барих

Шаардлага
 • Банк санхүү, нягтлан бодох, бизнесийн удирдлага мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Зээлийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх;
 • Зээлийн шинжилгээ, судалгаа хийх сургалтанд хамрагдсан байх;
 • Багаар ажиллах, ачаалал даах чадвартай
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2019.05.30
Огноо2019.05.30
НэрЗЭЭЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН ШИНЖЭЭЧ
Үндсэн чиг үүрэгСалбар, тооцооны төвөөс зээл, зээлтэй адилтгах активын санал хүлээн авч хянах, зээл болон зээлдэгчийн эрсдэлийг үнэлэх, эрсдэлийн дүгнэлт гаргах, шийдвэрлүүлэх,зээлийн эрсдэлийг бууруулах, мэргэжлийн чиг үүргийн хүрээнд СТТ-тэй хамтран ажиллах;  
Шаардлага
 • Банк санхүү, зээл болон бизнесийн удирдлагын чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Банк, санхүүгийн салбарт 2-оос доошгүй жил зээл, эрсдэлийн чиглэлээр ажилласан туршлагатай;
 • Зээл, санхүү, бизнесийн шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах, харилцааны чадвар сайтай, ачаалал даах чадвартай;
 • Англи хэлний ярианы болон бичгийн чадвартай;
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2019.05.01
Огноо2019.05.31
Нэр
АКТИВ ПАССИВЫН МЕНЕЖЕР
Үндсэн чиг үүрэг
 • Банкны активын пассивын удирдлагын бодлогыг хэрэгжүүлэх, оновчтой удирдлагыг тодорхойлох, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах талаар санал гаргаж, шийдвэрлүүлэх
 • Актив пассивын тайлагналын үр ашигтай системийг бий болгох, хөгжүүлэх, банкны актив пассивын удирдлага, удирдлагын шийдвэр гаргалтанд шаардлагатай мэдээллээр хангах
 • Мөнгөний зах болон валют арилжааны захын үйл ажиллагааны үр ашигтай байдалд хяналт тавих
Шаардлага
 • Боловсрол: Дээд
 • Мэргэшил: Санхүү удирдлага, нягтлан бодох бүртгэл, банкны эрсдлийн удирдлага, хөрөнгө оруулалт
 • Туршлага: Банк, санхүүгийн салбарт санхүүгийн шинжээчээр ажиллаж байсан
 • Ур чадвар: Санхүүгийн шинжилгээ, макро эдийн засаг болон банкны салбарын зохицуулалт, санхүүгийн тайлагнал болон нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт, англи хэл
Холбоо барих
Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2019.05.17
Нийтэлсэн огноо
2019.05.02
Нэр
САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР
Үндсэн чиг үүрэг
 • Банкны гадаад эх үүсвэр олгогч байгууллагуудтай харилцах, гэрээ хэлцэл хийх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, шинээр татах эх үүсвэрийн гэрээний заалтууд болон бусад нөхцлүүдийг холбогдох нэгж, газруудын оролцоотойгоор тохиролцох;
 • Гадаадын банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэрийн гэрээний үүргийн биелэлтийг хангах, хяналт тавих, тайлагнах;
 • Гадаад эх үүсвэрийн бүтцийг оновчтой, үр ашигтай болгоход чиглэн ажиллах;
 • Банкны төсвийн хүрээнд баталсан гадаад эх үүсвэрийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх;
Шаардлага
 • Банк санхүү, эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр баклавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Санхүү удирдлага, нягтлан бодох бүртгэл, банкны эрсдэлийн удирдлага, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр мэргэшсэн;
 • Санхүүгийн шинжилгээ, макро эдийн засаг болон банкны салбарын зохицуулалт, санхүүгийн тайлагнал болон нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын мэдлэг, туршлагатай;
 • Банк, санхүүгийн салбарт санхүүгийн шинжээч, хөрөнгө оруулалтын харилцааны чиглэлээр ажилласан туршлагатай;
 • Англи / Монгол хэл дээр зээлийн гэрээ болон бусад бичиг баримтуудыг боловсруулах, бизнес xэлцэлийн хүрээнд чөлөөтэй харилцах чадвартай;
Холбоо барих
Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2019.05.17
Огноо
Нийтэлсэн 2019.05.02
НэрЦАХИМ ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН
Үндсэн чиг үүрэгКибер аюулгүй байдлын болон онцгой бүсийн хяналтыг хэрэгжүүлэх, халдлага, зөрчлийг илрүүлэх, дүн шинжилгээ хийх, мэдээллэх, тайлагнах, хариу арга хэмжээ авахад дэмжлэг үзүүлэх, кибер аюулгүй байдлыг сайжруулахад чиглэсэн судалгаа хийх.
Шаардлага
 • Сүлжээ, Техник хангамж, Систем хамгаалалт чиглэлээр их дээд сургууль төгссөн;
 • Мэргэжлээрээ 2 жил ажилласан туршлагатай /системийн аюулгүй байдлаар ажиллаж байсан бол давуу талтай/;
 • Хувийн зохион байгуулалт сайтай;
 • Тусгай техникүүд дээр ажиллах, суралцах чадвартай;
 • Дүн шинжилгээ хийх, дүгнэлт өгөх чадвартай;
 • Асуудал шийдвэрлэх чадвартай;
 • Бие даан ажиллах;
 • Бичиг баримт боловсруулах;
 • Мэргэшсэн байдал: 
  • Сүлжээ /CCNA, CEH/
  • Системийн удирдлага /Windows, Linux/
  • Oracle болон MSSQL өгөгдлийн сан дээр ажиллах чадвартай
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2019.05.24
Огноо2019.04.18
Нэр
PERSONAL ASSISTANT
Үндсэн чиг үүрэг
OVERALL SUMMARY


We’re searching for a personal assistant to provide administrative support to our CEO. You will be responsible for professionally interacting with management within and outside of the company, comfortably communicating with customers and visitors, and flawlessly handling confidential and critical information. In this role, it will be crucial for you to anticipate the needs of the executive team and work flexibly to accommodate tight and dynamic schedules. 

The ideal candidate demonstrates experience in supporting senior-level executives. He/she should be well organized and be comfortable scheduling meetings and responding to emails on an executive’s behalf. Lastly, he/she should be able to draft documents and help the executive with any necessary meeting preparations.

RESPONSIBILITIES:
 • Schedule and meeting management;
 • Communication via e-mail and phone for and on-behalf of;
 • Managing external and internal communication;
 • Preparation of business travel;
 • Taking action points and writing minutes;
 • Typing documents; and
 • Sourcing and ordering stationery and office equipment.

REQUIREMENTS:
 • English must;
 • 2-3 years of banking experience;
 • Strong PowerPoint skills;
 • Timely and accurate translation of documents;
 • Efficient and effective;
 • Discrete and confidential;
 • Flexible and reliable;
 • Strong communication and coordination skills; and
 • High resilience against stress and workload pressure
Холбоо барих
Deadline: 17th May, 2019
Contact: 1800-1888 /806/, altantsetseg.tse@xacbank.mn
Нийтэлсэн огноо
2019.04.11

Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт