Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Хороод


Засаглал, нэр дэвшүүлэх, нөхөн олговорын хороо:

 1. Майкл Мадден, дарга
 2. Нямтайширын Цэлмүүн
 3. Риожи Нишимура
 4. Анджей Витак
 5. Ив Жако
 6. Санжай Гүпта
 7. Баянсаны Уламбаяр

Аудитын хороо:

 1. Баянсаны Уламбаяр, дарга
 2. Нямтайширын Цэлмүүн
 3. Анджей Витак
 4. Ив Жако
 5. Нираж Вэдва

Эрсдлийн удирдлагын хороо:

 1. Риожи Нишинмура, дарга
 2. Анджей Витак
 3. Майкл Мадден
 4. Баянсаны Уламбаяр
 5. Нираж Вэдва

Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт