Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл


Зураг
Нэр
Албан тушаал
Товч намтар
Санжай ГүптаТУЗ-ийн дарга
Санжай Гүпта Тэнгэр Санхүүгийн Нэгдэл болон ХасБанкны ТУЗ-ийн 2019 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн хурлын шийдвэрээр Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (ТУЗ)-ийн даргаар томилогдсон бөгөөд ТУЗ-ийн дэргэдэх Засаглал, нэр дэвшүүлэх, нөхөн олговорын хорооны гишүүнээр үргэлжлүүлэн ажиллана. Санжай Гүпта Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци (IFC)-иас нэр дэвшүүлсний дагуу 2017 оны 3 дугаар сард ТУЗ-ийн гишүүнээр сонгогдсон ба ТУЗ-ийн даргаар томилогдохоос өмнө ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэлийн удирдлагын хорооны гишүүн, Засаглал, нэр дэвшүүлэх, нөхөн олговрын хорооны гишүүнээр, сүүлийн нэг жилийн хугацаанд даргаар ажиллаж байсан.Тэрээр Банк оф Америка (Bank of America), Креди Агриколь Групп (Credit Agricole Group)-ын Ази, Номхон Далай, Европ, Ойрхи Дорнод болон Африкийн бүс нутаг, БНЭУ дахь салбаруудад удирдах албан тушаал хашиж, олон улсын банкны салбарт 34жил ажилласан туршлагатай.Санжай Гүпта ажлын гараагаа 1981 онд Bank of America-гийн БНЭУ дахь салбараас эхэлж, Байгууллагын банкны газар, Санхүүгийн байгууллагуудын газрын захирлаар тус тус ажиллаж байгаад 1993 оноос тус банкны Лондон дахь салбарт шилжин, Эрсдэлийн удирдлага болон Зээлийн үйл ажиллагаа хариуцсан удирдах захирал (Managing Director)-аар ажиллаж байв. 1997 оноос тус банкны Хонгконг дахь салбарт Хөрөнгө оруулалтын банкны удирдах захирлаар ажиллаж байгаад2001 оноос эхлэн Креди Лионэ (Credit Lyonnais) банкны Ази, Номхон Далайн бүс нутгийн Байгууллагын банкны газрын захирлаар ажиллах болсон байна.2007-2009 онд Креди Агриколь Группын Байгууллагын болон Хөрөнгө оруулалтын банкны газар (Calyon)-ын Азийн бүс нутгийг хариуцсан Зээлийн газрын дэд захирлаар, мөн Креди Агриколь Группын Эрчим хүчний газрын Азийг хариуцсан захирлаар тус тус ажиллажээ. Санжай Гүпта Дели их сургуулийг бизнесийн удирдлагын магистр зэрэгтэй төгссөн.

Ив Жако
ТУЗ-ийн гишүүн
Ноён Ив Жако нь 2016 оны 3 дугаар сарын 31-ны өдөр ХасБанкны ТУЗ-ийн гишүүнээр томилогдсон бөгөөд ТУЗ-ийн Эрсдэлийн удирдлагын хорооны дарга, Аудитын хорооны гишүүн юм. Ив Жако Канадын Үндэсний Банкны олон улсын үйл ажиллагааг хариуцсан Тэргүүн Дэд Ерөнхийлөгч, мөн Канадын Үндэсний Банкны охин компани болох NATCAN International-ын Дэд захирлаар ажилладаг. Тэрээр мөн Камбоджийн ABA Банк, Мянмарын Онго Банк, Кот Д’Ивуарын NSIA Банк, NSIA толгой компани болон Ливаны  Byblos Банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний үүрэгт ажлыг гүйцэтгэдэг. 1993 оноос 2014 он хүртэл Ив Францын Bred Banque Populaire Банкны Дэд захирал, Bred Банкны охин компани болох Cofibred компаний Ерөнхий захирал, мөн Санхүүгийн захирал, хөрөнгө зохицуулалтын захирлаар тус тус ажиллаж байсан. 1993 онд Bred Banque Populaire Банкинд орохоос өмнө Ив 1980 оноос хойш Францын банк санхүүгийн салбарын байгууллагуудад янз бүрийн албан тушаалд, мөн гүйцэтгэх захирлаар ажилласан. Мөн Францын банкны зохицуулах хорооны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний үүрэгт ажлыг түр гүйцэтгэсэн. 1980 оноос 1984 оны хороонд Ив Францын банкуудын үйлдвэрчний эвлэлийн зөвлөлийн хяналт шалгалтын газарт ажиллаж байсан. Ив Эссэк Бизнесийн Дээд Сургуулийг төгссөн, мөн Уортоны Дээд Сургуульд санхүүгийн ухааны доктор зэргийн хөтөлбөрт суралцсан.
Гүмэнжавын Цэвэгжав
ТУЗ-ийн гишүүн
Гүмэнжавын ЦЭВЭГЖАВ нь 2019 оны 5-р сарын 8-ны өдрөөс XaсБанкны Гүйцэтгэх захиралаар томилогдсон. Үүнээс өмнө ХасБанкны Ерөнхий захиралаар 2018 оны 11-р сараас, Иргэдийн банк хариуцсан захирлаар 2015 оны 9-р сараас эхлэн тус тус ажиллаж байсан.
Мөн тэрээр 2013 оноос 2019 оны 3-р сарыг хүртэл XacЛизинг ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал, 2014-2017 онуудад Тэнгэр Даатгал XXК-ийн ТУЗ-ийн даргын албыг тус тус хашиж байсан бөгөөд ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэлийн санхүү эрхэлсэн захирал, ХасБанкны санхүү эрхэлсэн захирлаар мөн ажиллаж байсан.
Г.Цэвэгжав нь АНУ-ын Сан Франциско хотод Restoration Hardware компанид хөрөнгө зохицуулалтын менежерээр ажиллаж байх хугацаандаа тус компанийн хөрөнгө зохицуулалт, санхүү стратеги төлөвлөлт, эрсдлийн удирдлага гэсэн чиглэлээр ажиллаж байсан. Мөн Сан Франциско хотод байрладаг Bluefin Associates (PlumSlice) компанид санхүү эрхэлсэн захирлаар, АНУ-ын Дэнвэр хотод байрлах Wagner Equipment компанид олон улсын нягтлан бодогч болон хөрөнгө зохицуулалтын шинжээчээр тус тус ажиллаж байсан. АНУ-ын Колорадогийн Их Сургуулийг олон улсын бизнес ба мэдээллийн системийн удирдлагын бакалавр, Рэгис Их Сургуулийг Санхүү, Нягтлан Бодох Бүртгэлийн МВА зэрэгтэй төгссөн.
Майкл Мадден
ТУЗ-ийн гишүүн
Майкл Мадден 2009 оноос ХасБанкны ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байна. Майкл Мадден Ирландын Дублин хотод байрладаг хөрөнгө оруулалт, зөвлөх үйлчилгээний Ронок компанийн үүсгэн байгуулагч, ерөнхий захирлаар нь ажилладаг. 2007 онд Ронок компанийг байгуулахаасаа өмнө тэрээр 15 жил Американ Экспресс компанид Зүүн Европын орнуудад төлбөрийн карт, банкны бизнесийн салбарыг хөгжүүлэхэд ажилласан. Тэрээр 2003 онд ОХУ-д Ренессанс Кредит банкыг байгуулж, гүйцэтгэх захирлаар нь ажиллаж байсан. Майкл Мадден Ирландын Лаймерик хотын Удирдлагын коллежийг аж үйлдвэрийн инженерийн дипломтай төгссөн.

Нямтайширийн
Цэлмүүн
ТУЗ-ийн гишүүн
Нямтайширийн Цэлмүүн нь 2013 онд ТУЗ-ийн гишүүнээр томилогдсон. Тэрээр Монголын Алт /МАК/ Корпорацийн дэд ерөнхийлөгч, ТУЗ-ийн гишүүнээр ажилладаг. Тэрээр Худалдаа Хөгжлийн Банк болон Монголын Алт /МАК/ Корпорацид удирдах албан тушаалд хөрөнгө оруулалт, бизнесийн удирдлагын чиглэлээр ажиллаж байсан туршлагатай. Анх 2005 онд Худалдаа Хөгжлийн Банкны хөрөнгө зохицуулалтын хэлтсийн мэргэжилтнээр ажлын гараагаа эхэлж байсан тэрээр 2007 онд Монголын Алт /МАК/ Корпорацийн нийгмийн хариуцлагын хэлтэс, худалдан авалтын хэлтэс, худалдааны хэлтсүүдийг хариуцсан дэд ерөнхийлөгчөөр томилогдсон. Мөн 2010 оноос хойш тус компанийн хөрөнгө оруулалт санхүүгийн хэлтсийг давхар хариуцан ажиллаж эхэлсэн. Н.Цэлмүүн нь АНУ-ын Индиана мужийн Валпараисо Их Сургуулийг бизнесийн удирдлагын чиглэлээр төгссөн бөгөөд ХонгКонг дахь Стэнфордын Их сургуулийн Санхүүгийн инженерингийн хөтөлбөрт хамрагдаж суралцсан.
Анджей Витак
ТУЗ-ийн гишүүн
Анджей Витак нь Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк (EBRD)-наас нэр дэвшиж, ХасБанкны ТУЗ-ийн гишүүнээртомилогдсон бөгөөд ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэлийн удирдлагын хороо болон Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хорооны гишүүнээр мөн ажиллана. Анджей Витак Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банкинд олон жил ажилласан туршлагатай Ахлах банкир бөгөөд одоогоор чанаргүй актив, эрсдэлтэй зээлийн удирдлагын чиглэлээр хэрэгжүүлж буй тодорхой төслүүдэд бие даасан зөвлөхөөр ажиллаж байна.

Тэрээр 1997-2007 онд Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банкны Узбекистан дахь Суурин төлөөлөгчийн газрын захирал бөгөөд Суурин төлөөлөгч, Украин дахь Суурин төлөөлөгчийн газрын Орлогч захирлаар тус тус ажиллаж байсан. Анджей Витак Польш, ОХУ, Монгол Улс, хуучин ЗХУ-ын бүрэлдэхүүнд байсан орнууд болон Зүүн Европын орнууд дахь байгууллагуудад ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байсан туршлагатай. Анджей Витак Польш Улсын Силезия их сургуулийг хууль зүйн магистр зэрэгтэй төгссөн.

Албертус Браггинк
ТУЗ-ийн гишүүн
Албертус Браггинк нь ОРИКС Корпораци (ORIX Corporation)-аас нэр дэвшиж, 2020 оны 6-р сараас ХасБанкны ТУЗ-ийн гишүүн, ТУЗ-ийн Эрсдэлийн удирдлагын хороо, Аудитын хорооны гишүүнээр томилогдон ажиллаж байна. Албертус нь Нидерландын олон улсын санхүүгийн байгууллага болох Rabobank-д 30 жил ажилласан туршлагатай мэргэшсэн банкир юм. Тэрээр ажлын гараагаа 1986 онд Rabobank группийн Санхүүгийн удирдлагын хэлтэст эхлүүлсэн бөгөөд 2004 оноос 2016 он хүртэл тус группийн Гүйцэтгэх удирдлагын багт Санхүү болон Эрсдэл хариуцсан захирлын албан тушаалд ажиллаж байсан.
Одоо тэрээр ОРИКС Корпорациас гадна Нидерландын томоохон байгууллагуудад ТУЗ-ийн зөвлөхөөр ажиллаж байна. Мөн Албертус Нидерландын Twente технологийн их сургуулийн Санхүүгийн инженер болон Эрсдэлийн удирдлагын профессор юм. Мэргэжлийн карьерынхаа туршид тэрбээр Rabobank-аас гадна JP Morgan, Robeco групп, Нидерландын Хөгжлийн Агентлаг (FMO Dutch Development Bank), Нидерландын Friesland банк зэрэг нэр хүндтэй санхүүгийн байгууллагуудад ТУЗ-ийн түвшинд ажиллаж байсан туршлагатай. Албертус нь Нидерландын Twente технологийн их сургуулийн Бизнесийн удирдлагын магистр болон докторын зэрэгтэй.
Сюзанна Херринг Карр
ТУЗ-ийн гишүүнХатагтай Сюзанна Карр 2022 оны 4-р сарын 26-ны өдөр ХасБанкны Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд ОУСК-ийг төлөөлөн гишүүнээр сонгогдсон. Тэрээр санхүүгийн байгууллагууд болон хөгжиж буй зах зээлд 25 гаруй жил ажилласан туршлагатай банкир юм. Тэрээр хөрөнгө оруулалт, портфолийн удирдлага, зээлийн бодлого, хөгжлийн нөлөөллийг хэмжих үйл ажиллагаа, компанийн засаглалын чиглэлээр өргөн туршлагатай.
Тэрээр 2018 оноос Бүгд Найрамдах Серби Улсын ПроКредит банкны болон Люксембургт төвтэй Бичил санхүүгийн сайжруулах хөтөлбөрийн ТУЗ-ийн гишүүн, 2020 оны 1-р сараас хойш ОУСК-ийн Хөрөнгө оруулалтын хорооны гишүүнээр ажиллаж байна. Эдгээр байгууллагуудад ажиллаж эхлэхээс өмнө тэрээр 1996-2016 оны хооронд ОУСК-д Мэдээлллийн технологи хариуцсан захирал, Корпорацийн Бизнесийн Технологи хариуцсан захирал, Бизнес Төлөвлөлт, Захиргаа хариуцсан захирал, Зээлийн бодлого, үнийн хэлтсийн захирал зэрэг удирдах албан тушаал хашиж байсан. Тэрээр Дьюкийн их сургуулийг эдийн засгийн ухаанаар дүүргэсэн.
Баянсаны Уламбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Баянсаны Уламбаяр нь 2015 оны 7 сараас ХасБанкны ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдон ажиллаж байна. Б.Уламбаяр Говь Бизнес Финанс ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч, зөвлөхөөр ажилладаг. Тэрээр хөрөнгө оруулалтын банкны чиглэлээр мэргэшсэн олон улсад ажиллаж байсан туршлагатай. Б.Уламбаяр нь 2007 оноос 2009 онд Токио хотод Леман Бродерс, Номура Секьюритис зэрэг хөрөнгө оруулалтын банкнуудад ажиллаж байгаад Монголд эргэж ирснийхээ дараа Драпер Капитал, Композит Капитал, Монет зэрэг хөрөнгө оруулалтын сан, компаниудад зөвлөх болон захирлаар, мөн Алтай Холдинг ХХК-д ерөнхий захирлаар ажилласан. Тэрээр хөрөнгө оруулалтын банкны чиглэлээр ажиллахаасаа өмнө Токио дахь Сони корпорацид 4 жил, мөн АНУ болон Финланд зэрэг улсуудад богино хугацааны томилолтоор ажиллаж байсан. Б.Уламбаяр нь инженерийн мэргэжлээр Токиогийн Технологийн Их Сургуулийг бакалавр, магистрын зэрэгтэй төгссөн. Мөн АНУ-ын Чикагогийн Их Сургуульд бизнесийн удирдлагын чиглэлээр суралцаж, магистр /MBA/-ын зэрэг хамгаалсан. Англи, япон хэлтэй.
Нираж Вэдва
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Нираж Вэдва 2018 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрийн хурлаар ХасБанкны ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр 2019 оны 3 дугаар сард болох Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэл түр томилогдон ажиллаж байна. Нираж Вэдва мөн ТУЗ-ийн Аудитын болон Эрсдэлийн удирдлагын хорооны гишүүнээр томилогдсон. Тэрээр 30 гаруй жил олон улсын хэмжээнд банкны өөрчлөн байгуулалт, мэдээллийн технологийн чиглэлээр удирдлагын түвшинд ажилласан туршлагатай.Нираж Вэдва Энэтхэг Улсын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Тек Махиндра (Tech Mahindra) мэдээллийнтехнологийн компанид олон улсын захирлаар 2013 оноос өнөөг хүртэл ажиллаж байна. Tech Mahindra-д орохоосоо өмнө тэрээр 2 жил Швейцар Улсын Теменос компанид Олон улсын иргэдийн банкны болон Ази, Номхон Далайн бүсийн захирал, Удидлагын Зөвлөлийн гишүүнээр 2011 оны 7-р сараас 2013 оны 3-р сар хүртэл ажилласан. 1999 оноос 2011 оны хооронд Энэтхэгийн банкны програм хангамжийн томоохон компаниудын нэг болох Нуклеус Софтвэр компанид Үйл ажиллагаа хариуцсан захирлааражилласан.1987-1999 онуудад тэрээр Энэтхэгийн мэдээллийн технологийн компаниудад ажиллаж байсан. Нираж Вэдва 1987 онд Дели хотын Их Сургуулийг бакалавр зэрэгтэй, 1989 онд Индира Ганди-гийн нэрэмжит Их Сургуулийг магистрын зэрэгтэй тус тус төгссөн.
Эрик ВерсавелТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Эрик Версавел нь ХасБанкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр 2022 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын шийдвэрээр сонгогдон ажиллаж байна.
Тэрээр Бельги улсын иргэн, Антверп-н Их Сургуульд Хуулийн Магистрын зэргийг хамгаалсан. Тэрээр 1983 онд өөрийн карьерийг Брюсселс Ламберт Банкнаас эхэлж байсан ба 1989 онд Бельгээс ББЛ Лондон, Сөүл болон Жакарта-д ажиллахаар явж байв. Тэрээр Ай Эн Жи Банкинд 1998 оны нэгтгэлийн дараа шилжсэн ба ПТ Ай Эн Жи Банк Индонез-д Захирлаар ажиллах болсон. 2000 онд тэрээр Ай Эн Жи Шанхайн Cалбар болон Хятадыг хариуцсан гүйцэтгэх захирал, 2004 онд Солонгосыг хариуцсан Гүйцэтгэх захирлаар ажилласан бөгөөд 2009 онд Европ руу буцан Азийг Хариуцсан захирлаар ажиллаж байсан. 2011 онд тэрээр Украйн улсыг хариуцсан Гүйцэтгэх захирал болж Ай Эн Жи Банк ПЖЭсСи-н ТУЗ-н Даргаар ажиллаж байв. Таван жил үргэлжилсэн улс төр, эдийн засаг, санхүүгийн хямралын дараа тэрээр Ази руу буцаж Монгол дахь Ай Эн Жи Банкны Суурин Төлөөлөгч болжээ. Тэрээр 2019 оноос хойш ХасБанкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох хүртлээ Тэнгэр Даатгал ХХК-ийн хараат бус гишүүнээр ажиллаж байсан юм.
Эрик Версавел нь хөгжиж буй болон хямралд буй зах зээлд ажиллаж туршлага хуримтлуулсан нэгэн бөгөөд хэд хэдэн олон улс хоорондын бизнесийг удирдаж олон улсын харилцагч нартай харилцаа холбоо тогтоон ажиллаж байсан. Тэрээр өөрийн карьерийн хугацаанд Ай Эн Жи-д болон иргэний нийгэмд цөөнгүй удирдах албан тушаалыг хашиж байв. Хятад дахь Бенелуксийн Худалдааны Танхимын (БенЧам)-н Дарга, Украйн дахь Гадаадын Банкуудын Холбооны Дарга байсан ба 2017 оны 3 дугаар сард тэрээр Монгол дахь Америкийн Худалдааны Танхимд (АмЧам) Санхүүгийн Хороог үүсгэн байгуулсан.