Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Хүний нөөцийн анкет

Хувийн мэдээлэл

Гэр бүлийн байдал

Таны хэн болох Эцгийн нэр, нэр Нас Одоо эрхэлж байгаа ажил Холбоо барих утас

Албан тушаал

Боловсрол

Сургуулийн төрөл Сургуулийн Нэр Суралцсан хугацаа Төгссөн он Сурлагын үнэлгээ Эзэмшсэн мэргэжил, боловсролын зэрэг Төлбөрөө төлсөн хэлбэр /тэтгэлэг, зээл, хувиараа/
голч дүн хувь
Компьютерийн програмын нэр Ажиллах чадвар Тайлбар
Онц Сайн Дунд Муу

Ажлын туршлага

Албан тушаал Хаана, ямар байгууллагад Ажилд орсон он/сар Ажлаас гарсан он/сар Тухайн ажлын сарын орлого /цалин г.м/ Ажлаас гарсан шалтгаан Удирдах албан тушаалтны нэр, утас

Бусад

Эцгийн нэр, нэр Эрхэлдэг ажил Хаяг, утас
Гадаад хэл Түвшин Хугацаа Тайлбар
Анхан Дунд Ахисан дунд Гүнзгий

Хавсралт

{{ userfiles['photo'] }}
{{ userfiles['diploma'] }}
{{ userfiles['diploma2'] }}
{{ userfiles['diploma3'] }}

Гэнэтийн мөнгөний хэрэгцээг амархан шийднэ.

Амар зээл