Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


2018.09.25

Харилцагчийг Хамгаалах Ухаалаг Аян

Энэхүү бодлогын зорилго нь харилцагчтай найдвартай, тогтвортой санхүүгийн харилцааг үүсгэх, түүнийг бэхжүүлэх, хадгалах, харилцагчдын хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалахад оршино.

Дэлгэрэнгүй

2018.09.14

ЕСБХБ Жижиг дунд бизнесийн бүсийн хөтөлбөрөө Монголд эхлүүлж байна

Дотоодын санхүүгийн байгууллагууд цахим сургалт, мэдлэг солилцох индэрээс ашиг тус хүртэх юм

Дэлгэрэнгүй

2018.09.10

ХАСБАНК ЗЭЭЛ АВАХАД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТУУДЫГ ЦАХИМААР БҮРДҮҮЛДЭГ БОЛЛОО

ХасБанк харилцагчийн бичиг баримтыг цахим хэлбэрээр бүрдүүлэх тогтолцоог орон даяарх бүх салбар тооцооны төвдөө нэвтрүүллээ.

Дэлгэрэнгүй

2018.08.06

ХасБанкны дотоод мэдээлэл эзэмшигчийн арилжааны бодлогыг баталлаа ​

ХасБанкны Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь банкны Дотоод мэдээлэл эзэмшигчийн арилжааны бодлогыг баталлаа. Бодлогын зорилго нь хууль тогтоомжийн дагуу банкны холбогдох ажиллагсад дотоод мэдээлэл ашиглан арилжаанд оролцоход мөрдөх нийтлэг үүргийг зохицуулахад орших аж.

Дэлгэрэнгүй