Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


2018.09.14

ЕСБХБ Жижиг дунд бизнесийн бүсийн хөтөлбөрөө Монголд эхлүүлж байна

Дотоодын санхүүгийн байгууллагууд цахим сургалт, мэдлэг солилцох индэрээс ашиг тус хүртэх юм

Дэлгэрэнгүй

2018.09.10

ХАСБАНК ЗЭЭЛ АВАХАД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТУУДЫГ ЦАХИМААР БҮРДҮҮЛДЭГ БОЛЛОО

ХасБанк харилцагчийн бичиг баримтыг цахим хэлбэрээр бүрдүүлэх тогтолцоог орон даяарх бүх салбар тооцооны төвдөө нэвтрүүллээ.

Дэлгэрэнгүй

2018.08.06

ХасБанкны дотоод мэдээлэл эзэмшигчийн арилжааны бодлогыг баталлаа ​

ХасБанкны Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь банкны Дотоод мэдээлэл эзэмшигчийн арилжааны бодлогыг баталлаа. Бодлогын зорилго нь хууль тогтоомжийн дагуу банкны холбогдох ажиллагсад дотоод мэдээлэл ашиглан арилжаанд оролцоход мөрдөх нийтлэг үүргийг зохицуулахад орших аж.

Дэлгэрэнгүй

2018.08.03

Ногоон уур амьсгалын түншлэлийн сан (GCPF) ХасБанканд техникийн туслалцаа үзүүлэхээр боллоо

ХасБанк байгуулагдсан цагаасаа эхлэн тогтвортой санхүүжилтийн зарчмуудыг мөрдөн нийгэм болон байгаль орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулсаар ирсэн. Бид Харилцагчийг хамгаалах ухаалаг хөдөлгөөн, Катмандугийн тунхаглал зэрэг олон улсын хөдөлгөөн зарчмуудад нэгдсэн Монгол Улсын анхны арилжааны банк бөгөөд мөн НҮБ-ын дэргэдэх Уур амьсгалын ногоон сангаас магадлан итгэмжлэгдсэн цорын ганц хувийн хэвшлийн арилжааны банк билээ.

Дэлгэрэнгүй