Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Хувийн мэдээллээ хамгаалах

  • Хэрэглэгчийн нэр нууц үгээ аюулгүй байдлын шаардлагад нийцүүлэн үүсгэх. Нууц үг үүсгэх зааврыг энд дарж харна уу.
  • Хувийн мэдээллээ цахим шуудангаар илгээхгүй байх.
  • Компьютероо нээлттэй орхихгүй байх.
  • Банкны систем ашиглаж дууссаад заавал системээс гарч байх.
  • Нийгмийн сүлжээгээр хувийн мэдээллээ дамжуулахдаа анхааралтай байх.
  • Нууц үг пин кодоо бичиж тэмдэглэхгүй байх.

Хувийн мэдээлэл гэдэг нь регисртерийн дугаар, төрсөн он сар өдөр, дансны дугаар, кредит картны дугаар гэх мэт мэдээллүүдийг ойлгоно.