Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Нууц үг үүсгэх заавар

Нууц үгийг үүсгэхдээ дараах шаардлагыг хангасан байхаар сонгох нь учирч болох эрсдэлийг бууруулах болно. Үүнд:  

Заавар
Жишээ

Үсэг болон тоонуудын хослолоос бүрдэх хамгийн багадаа 8 тэмдэгтийн урттай нууц үгийг сонгох

D8c8ALnWwa
B3Asu3577h
ez37YS7pDb

Өөрийн болон ойр дотны хүмүүсийнхээ нэр, төрсөн өдөр, дуртай зүйлс гэх мэт хялбархан таах боломжтой нууц үгийг аль болох сонгохгүй байх.

Dorj, banhar,19800623

Хэрэглэгчийн нэр болон цахим шуудангийн хаягийн хэсгийг агуулсан байхаар сонгохгүй байх.

dorj@yahoo,com
Толь бичгийн нэг үгийг авч ашиглахгүй байх.
banana, moon, sunny

Нууц үг үүсгэхдээ дараах шаардлагуудыг анхаарах хэрэгтэй:

  • Санахад хялбар байх.
  • Ойрхон давтамжтай солиж байх /30-60 хоногт/. Хэрэв хэн нэгэн таны нууц үгийг мэдсэн гэж үзвэл яаралтай нууц үгээ солих.
  • Нууц үгээ бусдад дамжуулахгүй байх. Цахим шуудангаар нууц үгээ солих талаар сануулсан холбоос /link/хүлээн авсан бол уг холбоос дээр дарахгүй байх.