Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


АЖЛЫН БАЙРЫГ ДЭМЖИХ ЗЭЭЛ

ХасБанк Монгол Улсын Засгийн Газраас хэрэгжүүлж буй эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөрийн хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч ААН-үүдийг дэмжих зээлийн хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч байна.

Ажлын байрыг дэмжих зээлийн хүсэлт илгээх

Уг зээл нь дараах шалгуурыг хангасан хуулийн этгээдэд хамааралтай. Үүнд:

  • 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөс өмнө үүсгэн байгуулагдсан, Монгол Улсад үйл ажиллагаа эрхэлдэг хуулийн этгээд;
  • НДШ, татварын өр төлбөргүй /2019 оны эцсийн байдлаар/, татвар болон НДШ-ийн тайланг тогтмол гаргасан байх;
  • 2020 оны НДШ, татварын тайлангаа бүрэн мэдүүлсэн байх, “Х” тайлан мэдүүлээгүй байх; 

Энэхүү хүсэлтийг гаргах нь санхүүжилтийг шууд олгох баталгаа болохгүй бөгөөд зээлийн хувийн хэргийн бүрдүүлбэрээ та Банкны салбарт биечлэн ирж өгөхийг анхаарна уу.

Баярлалаа.