Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


АЖЛЫН БАЙРЫГ ДЭМЖИХ ЗЭЭЛ

ХасБанк Монгол Улсын Засгийн Газраас хэрэгжүүлж буй эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөрийн хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч ААН-үүдийг дэмжих зээлийн хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч байна.

Ажлын байрыг дэмжих зээлийн хүсэлт илгээх

Уг зээл нь дараах шалгуурыг хангасан хуулийн этгээд болон иргэнд хамааралтай. Үүнд:

  • Аж ахуйн нэгж байгууллага: 500.0 сая төгрөг хүртэл, НӨАТ төлөгч байх;
  • Хувиараа бизнес эрхлэгч иргэд: 50.0 сая төгрөг хүртэл.

Энэхүү хүсэлтийг гаргах нь санхүүжилтийг шууд олгох баталгаа болохгүй бөгөөд зээлийн хувийн хэргийн бүрдүүлбэрээ та Банкны салбарт биечлэн ирж өгөхийг анхаарна уу.

Баярлалаа.