Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


ЭРХЭМ ХАРИЛЦАГЧДЫН АНХААРАЛД!

ХасБанк 2020 оны 5-р сарын 18-ны өдрөөс эхлэн иргэд, байгууллагын еврогийн хугацаатай хадгаламжийн бүтээгдэхүүнийг зогсоож, юанийн хугацаатай хадгаламжийн хүүний нөхцөлд өөрчлөлт оруулж буйг үүгээр мэдэгдэж байна.

Иргэд, байгууллагын юанийн хугацаатай хадгаламжийн хүү

Хугацаа
Хүү
3 сар
2.40%
6 сар
2.40%
9 сар
2.60%
12 сар
2.80%


Жич: Евро болон юанийн хугацаатай хадгаламжийн данстай иргэд, байгууллагын хувьд гэрээний хугацаа дуусах хүртэл хадгаламжийн хүү өөрчлөгдөхгүй бөгөөд гэрээний хугацаа дуусч сунгалт хийлгэх тохиолдолд шинэ нөхцөл хамаарах болно.