Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Ногоон уур амьсгалын түншлэлийн сан (GCPF) ХасБанканд техникийн туслалцаа үзүүлэхээр боллоо

ХасБанк нь 2001 онд анх байгуулагдсан цагаасаа эхлэн өөрийн харилцагчиддаа тогтвортой санхүүжилтийн шийдэл, үйлчилгээ үзүүлсээр ирсэн билээ.

Бид Эрдэнэт хүмүүн, Эх дэлхий, Эрүүл ашиг хэмээн тодорхойлсон тулгуур зарчмуудаа эрхэмлэн Катмандугийн зарчмуудын дагуу үнэт зүйлс дээр тулгуурласан банкны үйлчилгээг үзүүлж байна. 

ХасБанк нь Харилцагчийг хамгаалах ухаалаг хөдөлгөөнд нэгдэж, тус хөдөлгөөний 7 зарчим 99 шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн хангасан хэмээн батламжлагдсан Монгол Улсын цорын ганц арилжааны банк бөгөөд Ногоон уур амьсгалын түншлэлийн сан-аас батламжлагдсан “Ногоон” санхүүжилт олгодог Монгол улсын цорын ганц арилжааны банк билээ.

Ногоон уур амьсгалын түншлэлийн сан  (GCPF) нь Техникийн туслалцааны хүрээнд ХасБанкыг сонгож Нийгэм, байгаль орчны үнэлгээний дэвшилтэт  аргачлалыг олон улсын тэргүүн туршлагад нийцүүлэн хамтран боловсруулахаар боллоо.

Уг үнэлгээний аргачлал нь банкны зээлийн мэргэжилтэнгүүдэд зээлийг анх судлах шатанд тухайн зээл болон аж үйлдвэрийн салбарын Нийгэм, байгаль орчны эрсдэлийг тодорхойлон үнэлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой юм. 

GCPF нь 2012 оноос хойш ХасБанкны ногоон зээлийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлж ирсэн бөгөөд энэ хугацаанд жил тутамд ойролцоогоор 20,000 тонн нүүрстөрөгчийн давхар ислийн ялгарлыг бууруулах 1000 орчим сэргээгдэх эрчим хүч болон хэмнэлттэй эрчим хүчний төслүүдийг санхүүжүүлсэн байна. 

Амьдралд – ашид хамтдаа.