Хайх зүйлээ бичнэ үү

Дүрэм, журам


ХасБанк ХК-ийн дүрэм 
ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
ХасБанк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Засаглал, нэр дэвшүүлэх болон цалин урамшууллын хорооны дүрэм 
ХасБанк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Эрсдэлийн удирдлагын хорооны дүрэм
ХасБанк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хорооны дүрэм 
Комплаенсийн хөтөлбөр 
Мэдээллийг ил тод болгох ерөнхий журам 
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах үйл ажиллагааны журам 
ХасБанкны засаглалын кодекс 
ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх ерөнхий журам 
Шүгэл үлээх бодлого 
Дотоод аудитын дүрэм 
Сонирхлын зөрчилтэй этгээд болон холбогдох этгээдтэй хэлцэл хийх журам 
ХасБанкны Засаглалын төлөвлөгөө 2023-2026
ХасБанкны Ногдол ашгийн бодлого
ТУЗ-ийн гишүүд болон ажилтнуудын ёс зүйн кодекс ба сонирхлын зөрчлийн ерөнхий журам