Хайх зүйлээ бичнэ үү

Захиалгат гүйлгээ

гэрээ байгуулахад:

үнэгүй


гүйлгээ хийхэд

шимтгэлгүй

Захиалгат гүйлгээ

Таны хүсэлтийн дагуу тогтсон хугацаанд таны данснаас гэрээнд тусгасан бусад данс руу автоматаар мөнгө шилжүүлэх үйлчилгээг хэлнэ. Энэхүү төрлийн захиалгат гүйлгээг харилцах болон хугацаагүй хадгаламж, төлбөрийн картнаас гүйцэтгэх боломжтой.

Давуу тал

  • Таны цагийг хэмнэнэ;
  • Үйлчилгээний төлбөр хямд;
  • Интернэтээр дамжуулан дансны хуулгаа авч болно;
  • Тогтсон хугацаанд, тогтмол дүнтэй төлбөрийг хугацаа алдалгүй төлж байхболомжтой.

Бүтээгдэхүүнийн нөхцөл

нөхцөл
шимтгэл
Гэрээ байгуулахад
Үнэгүй
Гэрээний дагуу хийгдэх гүйлгээ бүрээс
Шимтгэлгүй
Гэрээний дагуу банк хоорондын гүйлгээ бүрээс
Шимтгэлгүй
Гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулахад
Шимтгэлгүй

БҮРДҮҮЛЭХ  БИЧИГ БАРИМТ

  • Байгууллагын бичгээр гаргасан хүсэлт;
  • Стэндинг ордер гэрээ байгуулах.