Хайх зүйлээ бичнэ үү

Хүүгээ зарлагаддаг хугацаатай хадгаламж


ХҮҮ (ТӨГРӨГ)

9.6%-12.0%


Хүү (АМ.ДОЛЛАР)

1.40%-1.80%

Хүүгээ зарлагаддаг хугацаатай хадгаламж

Тодорхой хэмжээний мөнгөн хөрөнгөө банкинд найдвартай хадгалуулахын сацуу түүнд бодогдсон хүүний орлогоо авч ашиглаж байхыг хүсвэл энэ хадгаламж танай байгууллагад тохиромжтой. Хүүг энгийн аргаар өдөр бүрээр хуримтлуулж, сар бүр дансанд нь орлого олгоно.

Онцлог:

 • Данс нээх валютын төрөл – төгрөг, ам.доллар;
 • Сарын үйлчилгээний хураамжгүй;
 • Гэрээний хугацаанд орлого, зарлагын гүйлгээ хийдэггүй;
 • Хүү тооцох аргачлал - энгийн;
 • Хүүгээ сар бүр авах боломжтой.

Давуу тал:

 • Зээлийн хүүгийн хөнгөлөлт эдлэх;
 • Өрсөлдөхүйц өндөр хүүгийн түвшин;
 • Хүүг байгууллагынхаа хүссэн дансанд хүлээн авах;
 • Дансны мэдээллээ цахим хаягаар хүлээн авах;
 • Гэнэтийн хэрэгцээ гарсан үед хадгаламжаа цуцлахгүйгээр хадгаламж барьцаалсан бага хүүтэй шуурхай зээл авах;
 • 24 цагийн турш дансаа удирдах.

Хүү, шимтгэл:

Валютын төрөлДоод үлдэгдэлжилийн хүү6 сар9 сар12 сар18 сар24 саргэрээ цуцлах хүү
Төгрөг
2,000,000
Зарласан9.6%10.2%
11.0%
11.0%
12.0%
2.40%
Ам.доллар
2,000
Зарласан1.40%
1.60%
1.80%
-
-
Тухайн валютын хугацаагүй хадгаламжийн жилийн хүүгийн хувь хэмжээний 50 хувиар тооцно.
Данс нээхэд
Хураамжгүй
Гэрээний хугацаанаас өмнө гэрээ цуцлах хураамж
3,000₮

бусад шимтгэл, хураамж

Үйлчилгээний төрөл
Шимтгэлийн хувь, хэмжээ (мөнгөн тэмдэгтийн төрөл)
mnt
usd
Орлогын гүйлгээ
Бэлэн бус орлого
Шимтгэлгүй
Бэлэн орлого
Шимтгэлгүй
Тодорхойлолт*5,000₮
ХуулгаЦахим шуудангаар илгээхэдШимтгэлгүй
Хэвлэж өгөхөд 1 хуудасны үнэ
100₮
Лавлагаа1 жилийн доторх баримтаас
10,000₮
1 жилээс дээшхи хугацааны баримтаас
20,000₮

*Хэрэв 14 хоног дотор данс нээсэн, хамтран эзэмшигч нэмсэн, мөнгөн хөрөнгийн дүнгийн 70-аас дээш хувь дансанд орсон бол тодорхойлолтын хураамж 30,000₮.

Бүрдүүлэх баримт, бичиг:

 • Харилцагчийн анкет /Банкны маягт татах/:
 • Данс нээх тухай байгууллагын албан тоот;
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар; /Шинээр үүсгэн байгуулагдаж байгаа бол байгууллагын “нэрийн баталгаажуулалтын хуудас”;
 • Хуулийн этгээдийн дүрмийн хуулбар;
 • Гарын үсгийн баталгаа нотариатаар баталгаажуулах /Банкны маягт татах/;
 • Мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэхний хуулбар.