Хайх зүйлээ бичнэ үү

Харилцах данс


Данс нээх валютын төрөл

MNT, USD, EUR, JPY, CNY, CAD, AUD, RUB, KRW, GBPХарилцах данс

Та ХасБанкинд байгууллагынхаа Харилцах дансыг нээлгэснээр бизнесийн мөнгөн урсгалаа оновчтой, үр дүнтэй зохицуулж, цаг хугацаа, байршлаас үл хамааран дансаа удирдана.

Онцлог:

 • Данс нээх валютын төрөл - MNT, USD, EUR, JPY, CNY, CAD, AUD, RUB, KRW, GBP;

Үндсэн үйлчилгээ:

 • Гадаад болон дотоод шилжүүлэг, төлбөр хүлээн авах;
 • Төрөл бүрийн валют арилжаа.

Нэмэлт үйлчилгээ:

 • Ажиллагсдын цалин тавих;
 • Ажиллагсдын хуримтлалын данс нээлгэх;
 • Борлуулалтын орлогоо цүнхээр / банкаар хураалгах;
 • Захиалгат гүйлгээ хийх /standing order/;
 • Эскроу данс нээлгэх;
 • Интернэт банкаар үйлчлүүлэх.

Давуу тал:

 • Дансны тогтмол үлдэгдэлээс хамааруулан зээлийн хүүгийн хөнгөлөлт эдлэх;
 • Өндөр өгөөжтэй хүүний орлого хүлээн авах;
 • Хүүг байгууллагынхаа хүссэн дансанд хүлээн авах;
 • Хэлцэлтэй арилжаа хийх;
 • ХасБанкны данс хоорондын гүйлгээнд шимтгэлгүй;
 • Дансны мэдээллээ цахим хаягаар хүлээн авах;
 • 24 цагийн турш дансаа онлайнаар удирдах.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл
MNT
USD
Eur
RUb
jpy
cny
cad
aud
gbp
krw
Харилцах дансанд заавал байлгах үлдэгдлийн доод хэмжээ
10,000
10
10
250
1,000
50
10
10
10
20,000
Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр)
1,000
1
1
25
80
5
1
1
1
1,000
Данс нээхэд
Хураамжгүй
Данс хаах хураамж
3,000₮

бусад шимтгэл, хураамж

үйлчилгээний төрөл
Шимтгэлийн хувь, хэмжээ
 (мөнгөн тэмдэгтийн төрөл)
Mnt
usd
eur
cny
jpy
aud
cad
rub
krw
gbp
Орлогын гүйлгээ
Бэлэн бус орлого
Шимтгэлгүй
Бэлэн орлого
Шимтгэлгүй
0.20%
Зөвхөн бэлэн бусаар хийнэ
20%
1.50%
0.30%
Бэлэн бусаар шилжүүлэг хийх
Цахим суваг ашиглан хийх ХасБанкны данс хоорондын гүйлгээ
Шимтгэлгүй
Салбарт хийгдэх ХасБанкны данс хоорондын  гүйлгээ
Шимтгэлгүй
Банк  хоорондын гүйлгээ
200*
30.5
1000₮
-
-
-
-
-
-
Бэлэн зарлагын гүйлгээ**
Бэлнээр тушаасан орлогоос бэлнээр гаргахад
200₮
0-10,000 USD түүнтэй тэнцэх - 5,000 төгрөг
10,000-100,000 USD түүнтэй тэнцэх - 10,000 төгрөг
100,000 USD-с дээш түүнтэй тэнцэх - 20,000 төгрөг

Бэлэн бусаар шилжүүлсэн орлогоос бэлнээр гаргахад1
200
0.50%
0.50%
1.00%
0.50%
Зөвхөн бэлэн бусаар гүйлгээ хийнэ.
5.00%
2.00%
0.50%
Бэлэн мөнгө тушааж, бусад банк уруу шилжүүлэг хийх
2,000₮
Залруулга-ын гүйлгээ***
500₮
Тодорхойлолт****
5,000₮
Хуулга
Цахим шуудангаар илгээхэд
Шимтгэлгүй
Хэвлэж өгөхөд 1 хуудасны үнэ
100₮
Лавлагаа
1 жилийн доторх баримтаас
10,000₮
1 жилээс дээшхи хугацааны баримтаас
20,000₮

*Банк хоорондын 5 сая төгрөгнөөс дээш дүнтэй бэлэн бус гүйлгээнд 300 төгрөг

**Орон нутгийн салбарт тухайн валютаар болон төгрөгөөр (тухайн өдрийн арилжааны ханшаар тооцон) олгоно. 100,000 доллар ба түүнээс дээш дүнтэй валютыг данснаасаа авах захиалгыг ажлын 1 өдрийн өмнө урьдчилж өгнө.

***Харилцагчийн хүсэлтээр данс хооронд хийгдсэн гүйлгээг залруулах.

**** Хэрэв 14 хоног дотор данс нээсэн, хамтран эзэмшигч нэмсэн, мөнгөн хөрөнгийн дүнгийн 70-аас дээш хувь дансанд орсон бол тодорхойлолтын хураамж 30,000₮.

Бүрдүүлэх материал:

 • Харилцагчийн анкет /Банкны маягт татах/;
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
 • Хуулийн этгээдийн дүрмийн хуулбар;
 • Гарын үсгийн баталгаа нотариатаар баталгаажуулах /Банкны маягт татах/;
 • Мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэхний хуулбар;
 • Эцсийн өмчлөгч тодорхойлсон байгууллагын албан тоот.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл ХасБанкны хамгийн ойрын салбар болон Харилцагчийн үйлчилгээний төвийн 1800-1888 дугаарт холбогдох хандана уу.