Хайх зүйлээ бичнэ үү

Ирээдүйн саятан /Хүүхдийн хадгаламж/


Дансны доод үлдэгдэл

20,000₮


зарласан хүү

11.0%


Бодит хүү

11.57%


Хадгаламжийн тооцоолуур

Бодит хүү гэдэг нь хүүнээс хүү тооцсоноор таны хадгаламж 1 жилийн дараа бодитоор хэдэн хувь өсөхийг харуулна.

?

Түгээмэл асуулт

Та түгээмэл асуултуудын хариултыг эндээс харна уу.

Ирээдүйн саятан /Хүүхдийн хадгаламж/

Харилцагч та 0-16 насны хүүхэддээ зориулан урт хугацаанд хуримтлал үүсгэн ирээдүйг нь баталгаажуулахыг хүсч байгаа бол бидний Монголд анхдагч болгон нэвтрүүлсэн хүүхдэд зориулсан хадгаламжийн брэнд бүтээгдэхүүн болох “Ирээдүйн саятан”-г сонгоорой.

Давуу тал

 • Хүүг нийлмэл аргаар буюу хүүнээс хүү боддог;
 • Хүүхдийн мөнгийг сар бүр хадгаламжийн дансандаа хүлээн авах;
 • Хадгаламжаа барьцаалан зээл авч богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдвэрлэх боломжтой;
 • Цахим банкны үйлчилгээнд бүртгүүлэн, банканд ирэхгүйгээр интернет, гар утас ашиглан хүүхдийнхээ дансны үлдэгдлийг шалгах, гүйлгээ хийж, өөрийн дансаа удирдах боломжтой;
 • Цахим банкаар өөрийн хүүхдэдээ хадгаламж нээх болон бусдын хүүхдэд хадгаламж нээн бэлэглэх боломжтой.

Бүтээгдэхүүнийн нөхцөл

Валютын төрөл
Доод үлдэгдэл
Хугацаа
Жилийн хүү
Зарласан хүү
Бодит хүү
Гэрээ цуцлах хүү
Төгрөг
20,000 төгрөг
Хүүхдийн 18 насны төрсөн өдөр хүртэл11.0%
11.57%
2.40%
Данс нээхэдХураамжгүй
Гэрээний хугацаанаас өмнө гэрээ цуцлах хураамж
3,000₮

бусад шимтгэл, хураамж

үйлчилгээний төрөл
шимтгэлийн хувь хэмжээ
 (мөнгөн тэмдэгтийн төрөл)
mnt
Орлогын гүйлгээ
Бэлэн бус орлого
Шимтгэлгүй
Бэлэн орлого
    Шимтгэлгүй    
Тодорхойлолт *5,000₮
ХуулгаЦахим шуудангаар илгээхэдШимтгэлгүй
Хэвлэж өгөхөд 1 хуудасны үнэ
100₮
Лавлагаа1 жилийн доторх баримтаас
10,000₮
1 жилээс дээшхи хугацааны баримтаас20,000₮

*Хэрэв 14 хоног дотор данс нээсэн, хамтран эзэмшигч нэмсэн, мөнгөн хөрөнгийн дүнгийн 70-аас дээш хувь дансанд орсон бол тодорхойлолтын хураамж 30,000₮.

Бүрдүүлэх материал

 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ болон эцэг эхийн аль нэгнийх нь иргэний үнэмлэх;

Гэнэтийн мөнгөний хэрэгцээг амархан шийднэ.

Амар зээл

Хадгаламж

Ямар валютаар хадгаламжийн данс нээлгэж болох вэ?

Төг, Ам.Доллар, Юань, Евро

Хүүгээс хүү бодох арга, энгийн хүү бодох арга хоорондын ялгаа юу вэ?

Жишээ нь:

 1. Та 10,000,000 төгрөгийн хадгаламжтай бөгөөд жилийн 15%-ийн хүүг энгийн аргаар боддог бол жилийн эцэст 1,500,000 (сар бүр тогтмол 125,000) төгрөгийн хүү авч нийт 11,500,000 төгрөгтэй болно.
 2. Харин нийлмэл аргаар боддог бол эхний сард 1.25% (15%/12)-ийн хүү 125,000 төгрөг бодогдож үндсэн хадгаламж дээр нэмэгдэх бөгөөд 2 дахь сард 10,125,000 төгрөгөөс 1.25%-ийн хүү 126,563 төгрөг бодогдож өмнөх сарын хадгаламжийн үлдэгдэл болох 10,125,000 төгрөг дээр нэмэгдэн 10,251,563 төгрөг болно. Гэх мэтчилэн явсаар жилийн эцэст та 11,607,545 төгрөгтэй болно.

Дээрх жишээг харьцуулбал, нийлмэл аргаар бодсон хүү энгийн аргаар бодсон хүүгээс 107,545 төгрөгөөр илүү байна. Мөнгөний ийнхүү үржүүлэх хүчийг олон жилээр тооцвол хүүгийн өгөөж үлэмж өндөр болно. 

Хадгаламж эзэмшигч өөрийн биеэр ирж чадахгүй тохиолдолд хэрхэн хадгаламжаасаа зарлага гаргах вэ?

Хадгаламж эзэмшигч нь хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас өөрийн биеэр банкинд ирж чадахгүй тохиолдолд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан гүйлгээ хийж болно. Энэ тохиолдолд банк нь Иргэний хуульд заасан шаардлага хангасан хүчин төгөлдөр итгэмжлэл, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн иргэний үнэмлэх /паспорт/ , түүнтэй адилтгах баримт бичгийг үндэслэл болгож, дансанд гүйлгээ хийнэ /зөвхөн нэг удаа, тодорхой заасан тоон дээр/

Гадаадад байгаа хадгаламж эзэмшигчийн хувьд тухайн оршин сууж амьдарч байгаа газрын Монгол улсаас томилогдон ажиллаж байгаа консулаар /консул нь нотариатын үүрэг давхар гүйцэтгэдэг/ гарын үсгээ хянуулж, баталгаажуулсан өргөдөл, паспортын хуулбар зэргийг факсаар буюу электрон шуудангаар явуулсан байхад мөнгийг шилжүүлэх буюу итгэмжлэгчид олгоно.

Дансны үлдэгдэл болон орлого орсон эсэхийг яаж шалгах вэ?

Та ХасБанкны дараах үйлчилгээг ашиглан дансны үлдэгдэлээ мэдэх боломжтой. 

 • ХасИнфо – и-мэйл болон мессеж
 • Мобайл банк
 • Цахим банк
 • ATM

Хадгаламж эзэмшигч хадгаламжаа бусадтай хамтран эзэмшиж болох уу? Хэдэн хамтран эзэмшигчтэй байж болох вэ?

Болно. Хадгаламж эзэмшигч хадгаламжаа бусадтай хамтран эзэмших тохиолдолд, банкинд албан ёсны хүсэлт гаргасны үндсэн дээр хамтран эзэмшигчийн овог нэр, иргэний үнэмлэх, регистрийн дугаарыг бичүүлж, баталгаат гарын үсгийг нь зуруулж авна. 

Хадгаламжийн данс 5 хүртэл хамтран эзэмшигчтэй байж болно.

Банкинд ирэлгүйгээр хадгаламжиндаа орлого нэмж болох уу?

Боломжтой, Та манай банкны Захиалгат гүйлгээ үйлчилгээг ашиглан урьдчилан гэрээ байгуулан өөрийн цалин эсвэл бусад данснаас автоматаар орлого хийх боломжтой. Мөн манай банкны интернет банк ашиглаж болно.

Хадгаламжийн хугацааг сунгах хүсэлтэй бол хэрхэн сунгуулах вэ?

Анх хадгаламжийн гэрээгээ байгуулахдаа сунгалт хийлгэх тохиргоо хийлгэж болно. Хэрэв тохиргоо хийгээгүй бол хадгаламжийн хугацаа дуусахад хадгаламж нээлгэсэн салбартаа очин хугацаагаа сунгуулна. Харин өөрөө очих боломжгүй бол өөрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөрөө дамжуулан салбарт хүсэлтээ гарган сунгуулж болно.

Хадгаламжаа барьцаалан зээл авч болох уу? ХасБанкны аль салбарт хандах вэ?

Боломжтой. Хадгаламж барьцаалсан зээлийг Хасбанкны аль ч салбараас, Мөн интернэт банкаар дамжуулан 1 цагын дотор авах боломжтой.

Хугацаатай хадгаламжийг гэрээний хугацаанаас өмнө цуцлах тохиолдолд?

12 сар хүртэлх хугацаат хадгаламж бол жилийн 2.4% хүүгээр, байршуулсан хугацаанд хүүг тооцон олгоно. Хэрэв урт хугацаат хадгаламж бол гэрээ цуцлах өдрөөс өмнөх 365 хоногийн хүүг 2.4%-р бодож олгоно. 

Та заавал хадгаламжийнхаа хүүг цуцлахгүйгээр хадгаламж барьцаалсан зээл авах боломжтой.

Хадгаламжийн дэвтрээ хаясан эсхүл үрэгдүүлсэн тохиолдолд яах вэ?

Банкинд яаралтай мэдэгдэх шаардлагатай. Шинэ хадгаламжийн дэвтэр авахын тулд хадгаламжийн данс анх нээлгэсэн салбар, тооцооны төвд иргэний үнэмлэхтэйгээ очин хүсэлтээ гаргана.

Хадгаламж эзэмшигч нас барсан тохиолдолд яах вэ?

Хадгаламж эзэмшигч нас барсан тохиолдолд өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээ, өв залгамжлагчийн иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспортыг үндэслэн эрх бүхий этгээдэд мөнгөн хадгаламжийг олгох эсвэл уг гэрээг түүний нэр дээр шинэчлэн хийнэ.

Бусад нийтлэг асуултуудыг харах