Хайх зүйлээ бичнэ үү

Candy төлбөрийн карт

Өдөрт зарлагадах бэлэн мөнгөний дээд хязгаар

5,000,000 төг


гүйлгээний дээд хязгаар

5,000,000 төг


ХасБанкны атм-ээс мөнгө авахад

0 төг

Карт захиалах

Candy төлбөрийн карт

Олон улсад ашиглах боломжтой, өндөр нууцлал бүхий чип технологитой, худалдан авалт бүрдээ Candy цуглуулдаг төлбөрийн карт.

Давуу тал:

  • ХасБанкны ПОС-д картаа уншуулан худалдан авалт хийх бүрдээ үнийн дүнгийн 1%-тай тэнцэх Candy цуглуулна;
  • ХасБанкны АТМ-с бэлэн мөнгө авахад ШИМТГЭЛГҮЙ;
  • Дансны үлдэгдэлдээ хүү тооцуулах;
  • Интернэт худалдан авалт давхар хамгаалалттай;
  • Дэлхийн хаанаа ч төлбөр тооцоогоо саадгүй гүйцэтгэнэ;
  • Картын хөнгөлөлт, урамшууллын талаар энд дарж харна уу.

Картын үйлчилгээний нөхцөл:

Нөхцөл
Хураамж, шимтгэл
Хүчинтэй хугацаа
5 жил
Жилийн хураамж
10,000 төг
Өдөрт зарлагадах бэлэн мөнгөний дээд хязгаар
5,000,000 төг
Худалдан авалтын гүйлгээний дээд хязгаар
5,000,000 төг
Карт нөхөн авах
10,000 төг
Дэд карт эзэмшигчийн жилийн хураамж
10,000 төг
ПИН код сэргээх /салбарт/
1,000 төг
ПИН код солих /АТМ/
0 төг
Бэлэн мөнгө авах
Гадаадын банкнаас /АТМ, ПОС/1.5%
ХасБанкны салбараас ам.доллар авах
0.25%
ХасБанкны салбараас төгрөг авах
200 төг
Картын дансны үлдэгдэлд бодох хүү
100 ам.доллараас дээш 1.2% (жилийн)

100,000 төгрөгөөс дээш 3.6% (жилийн)

Та интернэтээр гүйлгээ хийх нууц кодоо ХасБанкны АТМ-аас аваарай.

Бүрдүүлэх материал:

  • Монгол улсын иргэн бол - иргэний үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт;
  • Гадаадын иргэн бол - түр оршин суух үнэмлэх;
  • Карт эзэмших хүсэлт, гэрээ;
  • Шинэ харилцагч бол харилцагчийн анкет, гарын үсгийн баталгаа.