Хайх зүйлээ бичнэ үү

Тооцоолуур

%

Та {{ price | formatNumber('0,0.00') }} хэмжээний төгрөгийн зээлийг жилийн {{ rate }}%-ийн хүүтэйгээр {{ duration }} сарын хугацаанд зээлэхэд сард {{ result.Payment | formatNumber('0,0.00') }} төгрөг төлнө. Та {{ price | formatNumber('0,0.00') }} хэмжээний төгрөгийн зээлийг жилийн {{ rate }}%-ийн хүүтэйгээр {{ duration }} сарын хугацаанд зээлэхэд эхний сард {{ result.Payment | formatNumber('0,0.00') }} төгрөг төлж, сар бүр төлөх хэмжээ буурна.

Эхний сарын төлбөрСар бүрийн төлбөр Зээлийн хугацаанд төлөх
нийт төлбөр
Зээлийн хугацаанд төлөх
хүүгийн төлбөр
{{ result.Payment | formatNumber }} ₮ {{ result.Total | formatNumber }} ₮ {{ result.Rate | formatNumber }} ₮
Сар Зээлийн үлдэгдэл Үндсэн зээлийн төлбөр Бодогдсон хүү Нийт төлбөр
Сар Зээлийн үлдэгдэл Үндсэн зээлийн төлбөр Бодогдсон хүү Нийт төлбөр
{{ind + 1}} {{record.remaining | formatNumber('0,0.00')}} {{record.main | formatNumber('0,0.00')}} {{record.interest | formatNumber('0,0.00')}} {{record.payment | formatNumber('0,0.00')}}