Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


ЗЭЭЛИЙН ХҮСЭЛТ

Зээлийн хүсэлт

Харилцагч таны цахимаар ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу банкны салбараас тантай холбогдож, холбогдох мэдээлэл, заавар зөвлөмжийг өгнө. Шаардлагатай бичиг баримтад тань үндэслэн зээлийн судалгаа хийж, урьдчилсан шийдвэр гаргах болно.

Энэхүү хүсэлтийг гаргах нь санхүүжилтийг шууд хийх баталгаа болохгүй бөгөөд зээлийн хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийг та банкны салбарт биечлэн ирж өгөхийг сануулъя. 

Баярлалаа.