Урьдчилгаа төлбөрийн оронд байраа барьцаалаад машин авч болох уу?

  • Болно

Сонгосон машин маань танайтай гэрээгүй бол зээлээр өгөх үү?

  • Боломжгүй. Заавал гэрээтэй байгууллага болон хүнээс сонгох шаардлагатай.