Хаана
Таны нэр
Харилцах и-мэйл
Санал хүсэлт

Илгээх
Утас:
18001888, 75771888
+976-75771888 (188), +976-18001888 (1-0)

Факс:
328701

Имэйл:
info@xacbank.mn

Хаяг:
Улаанбаатар хот,СБД, Ерөнхий Сайд Амарын гудамж, ХасБанкны Төв Байр, Шуудангийн хайрцаг 20A, 72

ХасБанк болон Хасбанктай хамтран ажиллагч талууд нь өөрийн бүхий л үйл ажиллагаанд авилга болон залилангийн чанартай зөрчлөөс ангид байх зарчмыг баримталдаг бөгөөд авилга болон залилангийн чанартай байж болзошгүй зөрчлийн талаарх мэдээллийг харилцагчийн үйлчилгээний лавлах утас
(1800-1888)-аар хүлээн авна.