Хүсч буй зээлийн хэмжээ
100,000 ₮ 50,000,000 ₮
Төлж дуусгах хугацаа
3 сар 36 сар
Зээлийн хүү, хугацаа болон дээд хэмжээ нь бүтээгдэхүүн тус бүрийн хувьд харилцан адилгүй болохыг анхаарна уу.
Зээлийн нөхцөл
Эргэн төлөлтийн сонголт:

Зээлийн бодит хүүгийн тооцоолуур хийхийг хүсвэл энд дарна уу.