ХасБанк нь 2013 оны 7-р сараас даатгалын зуучлалын үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн ба Монгол улсын даатгалын зах зээлд нэр хүндтэй, туршлагатай ердийн даатгалын байгууллагууд болох Тэнгэр даатгал, Практикал даатгал, Номин даатгал, МИГ даатгал ХХКомпаниудтай хамтран ажиллаж даатгалын бүтээгдэхүүнийг орон даяар байрлах салбар, нэгжээрээ дамжуулан зуучлан борлуулж байна.

Харилцагч та өөрийн болон дотны хүмүүсийнхээ эд хөрөнгө, эрүүл мэнд, үйл ажиллагаагаа болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах хүсэлтэй бол даатгуулах боломжтой.

Эд хөрөнгийн даатгал

Бүх төрлийн биет хөрөнгийн өмчлөгч болон эзэмшигч нь тус хөрөнгөнд учрах боломжит эрсдүүлээс хамгаалан...

Дэлгэрэнгүй

Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал

Тээврийн хэрэгслийг хөдөлгөөнд оролцох болон хөдөлгөөнд оролцоогүй зогсоолд зогсож байх үед тохиолдох...

Дэлгэрэнгүй

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

Тээврийн хэрэгсэл жолоодож буй жолоочийн санамсар болгоомжгүй үйлдлийн улмаас бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд...

Дэлгэрэнгүй

Иргэдийн гэнэтийн ослын даатгал

Ажлын цагаар, ажлын байран дээрээ ажил үүргээ гүйцэтгэж байх үед эсхүл Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн хаана ч ...

Дэлгэрэнгүй