ХасБанк нь Дэлхийн Банкны дэргэдэх Ядууст Туслах Зөвлөлдөх Бүлэгтэй хамтран Монголд анх удаа гар утсаа ашиглан худалдан авсан бараа, үйлчилгээнийхээ төлбөрийг төлөх болон санхүүгийн бусад үйлчилгээг авах Мобайл банкны AMAR үйлчилгээг нэвтрүүлэн хэрэгжүүлж байна.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОНЦЛОГ, ДАВУУ ТАЛ

Харилцагч та аль ч үүрэн телефон операторын хэрэглэгч байсан, ямар ч фирмийн утас хэрэглэдэг байсан мобайл банкны AMAR үйлчилгээнд холбогдох боломжтой. АМАР үйлчилгээний харилцагч ХасБанкинд байрших дансаа хэдийд ч хаанаас ч удирдан гүйлгээ хийх, дансны мэдээлэл авах боломжоор хангагдана. Мөн танд дансандаа бэлэн мөнгө хийх, данснаасаа бэлэн мөнгө авах хэрэгцээ шаардлага гарвал ХасБанкны салбарт ирэлгүйгээр өөрт ойр байрлах АМАР үйлчилгээний агентад хандан үйлчлүүлж болно. АМАР үйлчилгээ нь нууцлал, аюулгүй байдлын хувьд бүрэн хамгаалагдсан.

AMAR ҮЙЛЧИЛГЭЭНД БҮРТГҮҮЛСНЭЭР:

 1. Худалдан авсан бараа, үйлчилгээний төлбөрөө төлөх;
 2. Бусад харилцагч нар луу бэлэн бус шилжүүлэг хийх;
 3. Өөрийн болон бусдын ХасБанкинд байрших данс руу шилжүүлэг хийх;
 4. Агентаар дамжуулан данснаасаа бэлэн мөнгө авах;
 5. Өөрийн эзэмшиж буй бүх дансны үлдэгдлээ шалгах;
 6. Дансандаа хийгдсэн сүүлийн 3 гүйлгээний мэдээллийг авах;
 7. Нууц кодоо солих боломжтой.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Үүрэн телефон операторын сүлжээ орсон бүх газарт хэрэглэнэ. Гадаадад гар утсаа ашиглах эрх авсан тохиолдолд гадаадаас ч Банкны үйлчилгээгээ авна.

Үйлчилгээний нөхцөл:

Үйлчилгээний төрөлҮнэ /төгрөгөөр/
Жи-Мобайл, Скайтел, Юнителийн хэрэглэгч болМобикомын хэрэглэгч бол
Үйлчилгээний эрх нээлгэх Хураамжгүй
Жилийн хураамж 1,000 төгрөг
Данснаас зарлага гаргах 200 200

Шилжүүлэг хийх

100 төгрөг
100 төгрөг 100 төгрөг
Төлбөр төлөх Хураамжгүй
Дансанд орлого хийх Хураамжгүй
Нэг удаагийн гүйлгээний хязгаар 1,000,000
Нэг өдрийн гүйлгээний хязгаар 3,000,000

Үйлчилгээний төрөлҮнэ /төгрөгөөр/
Жи Мобайл, Скайтел, Юнителийн хэрэглэгч болМобикомын хэрэглэгч бол
Үйлчилгээний эрх нээлгэх Хураамжгүй
Жилийн хураамж Хураамжгүй
Зарлагын гүйлгээний шимтгэл 200 200
Шилжүүлэг 100 төгрөг 100 төгрөг
Нэг удаагийн гүйлгээний хязгаар 5,000,000
Нэг өдрийн гүйлгээний хязгаар 8,000,000

Үйлчилгээнд бүртгүүлэх:

Хэрэв та АМАР үйлчилгээнд бүртгүүлж өөрийн дансаа орон зай, цаг хугацааг үл харгалзан удирдах боломжийг авах хүсэлтэй бол та өөрт ойр байрлах ХасБанкны салбар, нэгжид иргэний цахим үнэмлэхийг авч очно уу.

 1. Цахим үйлчилгээний эрх нээлгэх хүсэлт /ХасБанкны Маягт/-ийг бөглөж үйлчилгээний гэрээ байгуулснаар та АМАР үйлчилгээний харилцагч болно.

Та ХасБанкны агентаар элсэж үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн нэмэлт орлого олох хүсэлтэй байгаа бол:

Хэрэв та хувь хүн бол:

 1. Та өөрт ойр байрлах ХасБанкны салбар, нэгжид өөрийн хүчин төгөлдөр иргэний цахим үнэмлэхийг авч очно уу;
 2. AMAR үйлчилгээний агентын эрх нээлгэх хүсэлт /ХасБанкны Маягт/-ийг бөглөж үйлчилгээний гэрээ байгуулснаар та АМАР үйлчилгээний агент болох болно.

Хэрэв та ААНэгж бол:

 1. Өөрт ойр байрлах ХасБанкны салбар нэгжид хандана уу.