Бичил бизнесийн зээл

Бизнес болон өрхийн хэрэглээндээ санхүүжүүлт хийх боломжийг таньд олгоно.

Дэлгэрэнгүй

Жижиг бизнесийн зээл

Бизнесээ өргөжүүлэн боломжоо ашиглахад тань бид туслана.

Дэлгэрэнгүй

Төслийн зээл

Дэлгэрэнгүй

Зээлийн батлан даалтын сан

Зээлийн батлан даалтын сан нь банк, санхүүгийн байгууллагаас зээл авахыг хүссэн боловч зээлийн барьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа жижиг,

Дэлгэрэнгүй