Харилцагч та Улсын комисс хүлээн авсан, үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөлийн гэрчилгээ гарах боломжтой шинэ орон сууц эсхүл 1980 оноос хойш ашиглалтанд орсон хуучин орон сууцыг худалдан авах гэж байгаа бол “Орон сууц худалдан авах” зээлийг сонгоорой.

Давуу тал:

 • Өөрийн хэрэгцээнд тохирсон шийдлээр зээл авах боломжтой;
 • Орон сууц авахаас гадна засвар хийх, шинэ тавилга, эд хогшил, гараж худалдан авах хэрэгцээгээ нэг дор шийдвэрлэх боломжтой;
 • Орон сууцны хадгаламжаар урьдчилгаа төлбөрөө бүрдүүлсэн бол зээлийн хүү болон урьдчилгаа төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой;
 • Өөрийн санхүүгийн чадварт тохирсон зээлийн хэмжээг Банкаар урьдчилан тогтоолгож, “Батламж” авснаар цаг хугацаанд шахагдалгүйгээр өөрийн хүссэн орон сууцыг сонгох боломжтой.

Та орон сууцтай болох гэж байгаа бол...

 • Орон сууцны багц зээл
  Харилцагч танд нийтийн орон сууц зээлээр худалдан авахаас гадна, уг байраа өөрийн хэрэгцээнд тохируулан засварлаж, тавилга худалдан авч тохижуулах, мөн автомашины зогсоол, гараж худалдан авах шаардлага нэгэн зэрэг гарч байгаа бол "Орон Сууцны Багц" зээлийн бүтээгдэхүүнийг сонгож санхүүгийн хэрэгцээгээ нэг зээлээр шийдвэрлэх боломжтой.
 • 100 хувийн санхүүжилтийн зээл
  Харилцагч та санхүүгийн тодорхой эх үүсвэр, тогтмол орлоготой болсон ч орон сууцны зээлд хамрагдах урьдчилгаа төлбөрөө хараахан бүрдүүлж амжаагүй байгаа бол анхны орон сууцаа худалдан авч буй залуу гэр бүлд зориулсан “100 хувийн санхүүжилтийн" зээлийг сонгоорой.
 • Нөхцөл сайжруулах зээл
  Харилцагч та ХасБанкны орон сууцны зээлээр орон сууц, хашаа байшин өмнө нь худалдан авсан хэдий ч цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр таны өрхийн орлого өсч, гэр бүл тань өнөр өтгөн болж, одоогийн амьдарч буй орон сууцаа томосгох, чанар байдлыг сайжруулах, хашаа байшингаас орон сууцанд шилжин амьдрах хэрэгцээ бий болсон бол “Орон сууцны нөхцөл сайжруулах" зээлийг сонгоорой.
 • Батламжийн үйлчилгээ
  Та амьдран суух үл хөдлөх хөрөнгөө хараахан сонгож амжаагүй байгаа бол өөрийн санхүүгийн чадварт тохирсон зээлийн хэмжээг Банкаар урьдчилан тогтоолгон, цаг хугацаанд шахагдалгүйгээр өөрийн хүссэн сууцаа сонгоорой.

Та хараахан орон сууцны зээлийн урьдчилгаа төлбөрөө бүрдүүлж амжаагүй байгаа бол "Орон сууцны хадгаламж"-ийн нөхцөл, мөн зээлийн хүүгийн болон урьдчилгаа төлбөрийн хувь хэмжээг буруулах хөнгөлөлт авах боломжийг энд дарж авна уу. Та дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл асуулт хариулт хэсгийн тэмдэг дээр дарж мэдээллийг авна уу.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

НөхцөлОрон сууц худалдан авах зээлОрон сууцны багц зээл100 хувийн санхүүжилт
Дээд хэмжээ Улаанбаатар,
Эрдэнэт хотод
120 сая төгрөг
эсхүл 120 мянган ам.доллар
Орон сууц 120 сая төгрөг эсхүл 120 мянган ам.доллар 100 сая төгрөг эсхүл 100 мянган ам.доллар
Гараж үндсэн зээлийн 20 хувь
Налайх, Багануур дүүрэг,
бусад Орон нутагт
80 сая төгрөг эсхүл 80 мянган ам.доллар Тохижилт
/Засвар
Үндсэн зээлийн 20 хувь хүртэл 50 сая төгрөг эсхүл 50 мянган ам.доллар
Урьдчилгаа төлбөр 30 хувь Урьдчилгаа төлбөрт дүйцэхүйц үнэлгээтэй нэмэлт үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах
Хүү /сарын/ Зарласан хүү - ₮: 1.58%-1.75%, $: 1.13%-1.30%
Бодит хүү - ₮: 1.59%-1.76%, $: 1.14%-1.30%
Хугацаа 240 сар
Шимтгэл Зээл олголтын дүнгийн 1 хувь
Өргөдлийн хураамж 10,000 - 15,000 төгрөг

Бүрдүүлэх материал:

 • Зээлийн өргөдөл /маягтаар/;
 • Зээл хүсэгч болон түүний гэр бүлийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
 • Зээл хүсэгчийн сүүлийн 12 сарын дотор авахуулсан 3х4 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг;
 • Зээл хүсэгч болон түүний гэр бүлийн гишүүдийн товч танилцуулга;
 • Орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийг төлсөн, эсхүл төлөх боломжтойг нотлох баримт /төлбөр төлсөн баримт, хадгаламжийн гэрээ, дэвтэр гэх мэт/;
 • Худалдан авах орон сууцны өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
 • Зээл хүсэгч болон худалдагч тал үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулсан бол түүний эх хувь.
 • Банкны зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материал

   

Хэрэглээний худалдан авалтын зээл

Ая тухтай амьдралын нөхцөлийг Хэрэглээний худалдан авалтын зээлээр шийдвэрлэх боломжтой.

Дэлгэрэнгүй