Орон Сууцны Зээл Орон сууцны зээл

 • ТАНИЛЦУУЛГА
 • БАРЬЦАА, НӨХЦӨЛ
 • БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Та орон сууцтай болох гэж байгаа бол...

 • Орон сууц худалдан авах зээл
  Харилцагч та Улсын комисс хүлээн авсан, үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөлийн гэрчилгээ гарах боломжтой шинэ орон сууц эсхүл 1980 оноос хойш ашиглалтанд орсон хуучин орон сууцыг худалдан авах гэж байгаа бол “Орон сууц худалдан авах” зээлийг сонгоно уу.
 • Орон сууцны багц зээл
  Харилцагч танд нийтийн орон сууц зээлээр худалдан авахаас гадна, уг байраа өөрийн хэрэгцээнд тохируулан засварлаж, тавилга худалдан авч тохижуулах, мөн автомашины зогсоол, гараж худалдан авах шаардлага нэгэн зэрэг гарч байгаа бол "Орон Сууцны Багц" зээлийн бүтээгдэхүүнийг сонгож санхүүгийн хэрэгцээгээ нэг зээлээр шийдвэрлэх боломжтой.
 • 100 хувийн санхүүжилтийн зээл
  Харилцагч та санхүүгийн тодорхой эх үүсвэр, тогтмол орлоготой болсон ч орон сууцны зээлд хамрагдах урьдчилгаа төлбөрөө хараахан бүрдүүлж амжаагүй байгаа бол анхны орон сууцаа худалдан авч буй залуу гэр бүлд зориулсан “100 хувийн санхүүжилтийн" зээлийг сонгоорой.
 • Нөхцөл сайжруулах зээл
  Харилцагч та ХасБанкны орон сууцны зээлээр орон сууц, хашаа байшин өмнө нь худалдан авсан хэдий ч цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр таны өрхийн орлого өсч, гэр бүл тань өнөр өтгөн болж, одоогийн амьдарч буй орон сууцаа томосгох, чанар байдлыг сайжруулах, хашаа байшингаас орон сууцанд шилжин амьдрах хэрэгцээ бий болсон бол “Орон сууцны нөхцөл сайжруулах" зээлийг сонгоорой.
 • Батламжийн үйлчилгээ
  Та амьдран суух үл хөдлөх хөрөнгөө хараахан сонгож амжаагүй байгаа бол өөрийн санхүүгийн чадварт тохирсон зээлийн хэмжээг Банкаар урьдчилан тогтоолгон, цаг хугацаанд шахагдалгүйгээр өөрийн хүссэн сууцаа сонгоорой.

Та хараахан орон сууцны зээлийн урьдчилгаа төлбөрөө бүрдүүлж амжаагүй байгаа бол "Орон сууцны хадгаламж"-ийн нөхцөл, мөн зээлийн хүүгийн болон урьдчилгаа төлбөрийн хувь хэмжээг буруулах хөнгөлөлт авах боломжийг энд дарж авна уу. Та дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл асуулт хариулт хэсгийн тэмдэг дээр дарж мэдээллийг авна уу.